Vår politik

  • Fler enkla jobb
  • Inträdesjobb
  • En ny arbetsförmedling med ett tydligare fokus på personer som står längst ifrån arbetsmarknaden
  • Ökat stöd för personer med någon form av funktionsnedsättning
  • Rätt till vidareutbildning under arbetstid
  • Förbättrad validering
  • 10-årig grundskola
  • Flexiblare arbetsrätt
  • Utveckla RUT
  • Förlängd provanställning
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

 

För många arbetslösa i utsatt ställning

Arbetsförmedlingen har sedan ett par år tillbaka delat upp antalet inskrivna arbetslösa i två grupper. Den ena är personer i en utsatt arbetslöshet och den andra gruppen är övriga arbetslösa. Sju av tio arbetslösa befinner sig i en utsatt ställning. Det är personer som bedöms ha väldigt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I antal förväntas det under året att stiga till drygt 300 000 individer.

De utsatta på svensk arbetsmarknad

Gruppen utsatta består av fyra kategorier. Det är utomeuropeiskt födda, arbetslösa mellan 55-64 år, personer med någon form av funktionsnedsättning och personer med låg utbildningsnivå. Sedan 2014 domineras gruppen med utsatt ställning av utomeuropeiskt födda. Det är en växande grupp där flertalet saknar en gymnasieutbildning.

Svensk arbetsmarknad behöver reformeras

Tröskeln in till svensk arbetsmarknad är alldeles för hög. Det är uppenbart att vissa grupper konsekvent hålls utanför arbetsmarknaden. Det behövs fler enkla jobb för personer som vill ha ett första jobb men inte kan få det på grund av de höga kvalifikationskrav som ofta ställs. Det behövs möjligheter att vidareutbilda personal för att anställda ska kunna uppdatera sina förkunskaper. Det behövs även förstärkta stödprogram så att fler människor kan konkurrera på lika villkor. Det har blivit uppenbart under senare år att det är en uppgift Arbetsförmedlingen har blivit oförmögen att besörja. Det behövs en ny myndighet med ett tydligt fokus – hjälp människor i utsatt ställning in på arbetsmarknaden.

Ökade drivkrafter att gå från bidrag till arbete

Det ska löna sig att arbeta, och det gäller även för den med försörjningsstöd. Alliansregeringen införde 2014 en jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet så att en person med försörjningsstöd under två år får behålla 25 procent av en inkomstökning. På så sätt ökar drivkraften att gå från bidrag till arbete. Liberalerna föreslår att jobbstimulansen nu utökas till 40 procent. Det innebär att det lönar sig bättre att arbeta deltid och ta ett extrajobb. Samhället ska ha höga förväntningar på egen försörjning och vi vill att motprestation för försörjningsstöd ska bli obligatoriskt i kommunerna.

Ladda hem som PDF