Se alla
Bebisfot i säng med vita lakan

Assisterad befruktning

Alla familjer är lika mycket värda. Ensamstående och lesbiska ska ha rätt att göra assisterad befruktning och värdmoderskap utan kommersiellt syfte borde tillåtas.

Liberalerna har gått i täten för att samkönade par och ensamstående ska ha samma möjlighet att adoptera som olikkönade par. Så långt har vi lyckats. Däremot är det fortfarande krångligt för en kvinna som lever med en annan kvinna att erkännas som barnets andra förälder. Vi vill att reglerna för bekräftelse av föräldraskap ska vara lika för alla par.

Förenkla för alla sorters familjer att bli till

Liberalerna vill förenkla för alla sorters familjer att bli till. Det har blivit vanligare att barn kommer till genom värdmoderskap (även kallat surrogatmoderskap). Då tar en kvinna emot ett befruktat ägg och föder barnet utan att själv räknas som barnets mor. Alla graviditeter innebär risker, när det gäller värdmödraskap tillkommer risker för utnyttjande av värdmodern eller det ofödda barnet, och dessa risker behöver hanteras. Många söker behandlingen utomlands då landstingen har svårigheter att tillgodose de som behöver det. Liberalerna tycker att värdmoderskap ska tillåtas altruistiskt, inte mot betalning.

Liberalerna har gått i täten för att samkönade par och ensamstående ska ha samma möjlighet att adoptera som olikkönade par. Så långt har vi lyckats, idag är det självklart att familjer ser olika ut. Däremot är det fortfarande krångligt för någon som lever med en person av samma kön att erkännas som barnets andra förälder. Vi vill att reglerna för bekräftelse av föräldraskap ska vara lika för alla par.

Liberalerna vill tillsätta en utredning om värdmoderskapsfrågor där rättigheterna för barn som fötts genom värdmoderskap utomlands till svenska föräldrar kan tillgodoses och flera frågor kring embryodonation, när ett befruktat ägg doneras av ett par eller en ensamståendes kvinna, bland annat hur sparade embryon får användas.

Ladda hem som PDF