Se alla
In zoomad bild på NATO-loggan på flyg.

Nato

Sverige hör hemma i Nato

När omvärlden är osäker måste försvaret stärkas rejält. Tillsammans är vi starkare. Därför tycker vi att Sverige ska gå med i Nato. På så sätt får vi både ett tätt samarbete och möjlighet att påverka.

Liberalerna vill:

  • Sverige ska söka medlemskap i Nato
  • Försvarsanslagen måste höjas. Inom tio år ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP
  • Fördjupa försvarssamarbetet med andra länder i EU

ENSAM ÄR INTE STARK, BARA ENSAM

I dag skapas säkerhet i allianser, inte i allianslöshet. Vår säkerhet beror på våra grannar och på säkerheten inom hela det euroatlantiska området. Sverige varken bör eller kan isolera sig från omvärlden.

DELTA FULLT UT

Redan i dag har vi ett tätt och nära samarbetet med Nato genom till exempel gemensamma övningar, värdlandsavtalet och svenskt deltagande i internationella insatser under Natos ledning. Därför har vi ingen trovärdig alliansfrihet. Men samtidigt kan vi inte påverka organisationen eftersom vi inte är medlemmar. Vi kan inte heller ta del av de säkerhetspolitiska garantier som Natos medlemmar ger varandra.

FÖRDJUPA FÖRSVARASSAMARBETET MED ANDRA EU-LÄNDER

Sedan inträdandet i EU har Sveriges alliansfrihet saknat kredibilitet. Efter Lissabonfördraget, som innebär att EU-länder ska hjälpa varandra under händelse av katastrof, går det inte längre att hävda svensk neutralitet med trovärdighet. Våra närmsta allierade är Natoanslutna europeiska länder. Nu när USA flyttar sitt fokus mot Kina är det viktigare än någonsin att dessa relationer förstärks. Liberalerna vill parallellt med ett Natomedlemskap även förstärka det militära samarbetet med andra EU-länder.

FÖRTROENDE OCH SAMARBETE

Nationell säkerhet och länders relationer förutsätter tydlighet. Om inte förpliktelser och garantier är tydliga blir inte solidariteten trovärdig. Ett svenskt medlemskap i Nato skulle möjliggöra ett djupt och förtroendefullt samarbete med de övriga nordiska och baltiska länderna.

ETT SISTA STEG 

Sverige står närmare NATO än någonsin. Vi har gemensamma övningar med NATO-länder och samarbetar på många plan. Dessutom är för första gången en majoritet av riksdagen för en Nato-option vilket är en tydlig deklaration till omvärlden att Sverige kan söka medlemskap om vi så önskar. En sådan Nato-option har även Finland. Liberalerna tycker att det sista steget ska tas så att Sverige blir en fullvärdig medlem i NATO-familjen.

Ladda hem som PDF