Se alla
In zoomad bild på NATO-loggan på flyg.

Nato

Sverige hör hemma i Nato

När omvärlden är osäker måste försvaret stärkas rejält. Tillsammans är vi starkare. Därför tycker vi att Sverige ska gå med i Nato. På så sätt får vi både ett tätt samarbete och möjlighet att påverka.

Vår politik

  • Sverige ska söka medlemskap i Nato
  • Försvarsanslagen måste höjas. Inom tio år ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP
  • Fördjupa försvarssamarbetet med andra länder i EU

SAMARBETE, INTE ISOLERING

I dag skapas säkerhet i allianser, inte i allianslöshet. Vår säkerhet beror på våra grannar och på säkerheten inom hela det euroatlantiska området. Sverige varken bör eller kan isolera sig från omvärlden.

DELTA FULLT UT

Redan i dag har vi ett tätt och nära samarbetet med Nato genom till exempel gemensamma övningar, värdlandsavtalet och svenskt deltagande i internationella insatser under Natos ledning. Därför har vi ingen trovärdig alliansfrihet. Men samtidigt kan vi inte påverka organisationen eftersom vi inte är medlemmar. Vi kan inte heller ta del av de säkerhetspolitiska garantier som Natos medlemmar ger varandra.

FÖRDJUPA FÖRSVARASSAMARBETET MED ANDRA EU-LÄNDER

Sedan inträdandet i EU har Sveriges alliansfrihet saknat kredibilitet. Efter Lissabonfördraget, som innebär att EU-länder ska hjälpa varandra under händelse av katastrof, går det inte längre att hävda svensk neutralitet med trovärdighet. Våra närmsta allierade är Natoanslutna europeiska länder. Sedan USA har blivit oberäkneligt är det viktigare än någonsin att dessa relationer förstärks. Liberalerna vill parallellt med ett Natomedlemskap även förstärka det militära samarbetet med andra EU-länder.

FÖRTROENDE OCH SAMARBETE

Nationell säkerhet och länders relationer förutsätter tydlighet. Om inte förpliktelser och garantier är tydliga blir inte solidariteten trovärdig. Ett svenskt medlemskap i Nato skulle möjliggöra ett djupt och förtroendefullt samarbete med de övriga nordiska och baltiska länderna.

VILL VI SAMARBETA MED TRUMP OCH TURKIET?

Liberalerna ser med stor oro när Natoländer som Turkiet och USA går åt fel håll. Turkiet är det land i världen som under kortast tid tappat flest frihetsrankningar enligt oberoende demokratiindex. Landet kan inte längre anses vara fritt vilket är väldigt olyckligt. Landet underminerar konsekvent kurders rättigheter. Därför är valet att gå med i Nato inte helt problemfritt men fördelarna överväger nackdelarna. Oavsett ifall vi väljer att gå med i Nato eller ej påverkas vi av Natos säkerhetspolitik. Utan Natos goda vilja är det ingen omöjlighet att Sverige hade drabbats likt Ukraina och Georgien – som båda stått utanför Natos säkerhetsgarantier och angripits av Ryssland under 2000-talet. Med ett natomedlemskap följer bestämmanderätt, säkerhetsgarantier och veto. Det är bättre att vara medlem och utöva inflytande på Natos inriktning än att vara beroende av organisationen och inte kunna påverka den.

Ladda hem som PDF