Se alla

Flyg

Flyget är viktigt för individens rörlighet och företagandet. I Sverige vill vi se elflyg. Bromma flygplats behålls och Arlanda flygplats utvecklas, vilket gynnar hela Sverige.

Flyget är viktigt för individens mobilitet och företagandet. Sverige ska verka för en beskattning av flygets miljöpåverkan på EU-nivå. I Sverige vill vi se elflyg och differentierade landningsavgifter beroende på flygbränslet. Bromma flygplats, som är viktig för hela landets regionalflyg, behålls. Arlanda flygplats utvecklas. Marktransporterna till flygplatserna bör ske mer med järnväg.

Miljövänligt flyg för företagande och fri rörlighet

Flyget är viktigt för individens mobilitet och företagandet. Flyg är ett oslagbart transportmedel för längre sträckor. Sveriges geografiska förutsättningar innebär att flyget spelar en viktig roll. De långa avstånden i Sverige och vårt geografiska läge i förhållande till våra viktigaste handelspartner gör att vi är helt beroende av ett fungerande flyg för invånarnas och näringslivets kontakter med hela Sverige och vidare ut i världen.

Sverige ska driva på internationellt för att flyget ska betala för sina klimatkostnader. Vi vill se differentierade landningsavgifter beroende på flygets miljöpåverkan. Marktransporterna till flygplatserna måste bli mer miljövänliga genom att de flyttas över till järnväg.

Utvecklingen av elflyg visar på betydelsen av mindre flygplatser som ett komplement till de stora knutpunkterna och kan bli en viktig faktor för landets regionala utveckling för att erbjuda snabba transporter, inte minst för näringslivet. Bromma flygplats, som är viktig för hela landet, behålls och Arlanda flygplats utvecklas.

Det finns behov av att ta fram en långsiktig och hållbar strategi för att säkerställa de regionala flygplatsernas utveckling och överlevnad. Inom övriga EU får regioner och kommuner upphandla och finansiera flygtrafik medan det i Sverige dessvärre bara är staten som får upphandla flygtrafik. Vi vill tillåta kommuner och regioner att upphandla flygtrafik.

Ladda hem som PDF