Se alla
Arbetare med slagborr krossar cement

A-kassa

A-kassa för alla och fler morötter för arbete

Med egna pengar får du större frihet över ditt liv. Att bli av med jobbet ska inte innebära en livskris. En a-kassa för alla och moderna turordningsregler gör byten mellan jobb enklare.

Liberalerna vill:

  • A-kassan ska vara statlig och allmän
  • Fler ska kunna få a-kassa. Ta bort kravet på arbetstid för att få a-kassa och ersätt det med ett inkomstvillkor
  • Ändra turordningsreglerna så att kompetens går före anställningstid
  • Inrätta en omställningspeng

A-KASSA FÖR ALLA

Det är viktigt att alla kan ta del av a-kassan vid en omställning. Liberalerna vill därför att arbetslöshetsförsäkringen ska vara allmän och statlig. För att sysselsättningen inte ska minska bör en sådan reform kombineras med reformer som ökar sysselsättningen.

ERSÄTT ARBETSVILLKOR MED INKOMSTVILLKOR

För att anpassa arbetslöshetsförsäkringen till dagens arbetsmarknad bör arbetsvillkoret ersättas med ett inkomstvillkor. A-kassa skyddar mot förlorad inkomst och därför är det rimligt att rätten till ersättning kopplas till ett inkomstvillkor istället för ett arbetstidsvillkor.

TURORDNINGSREGLERNA ÄR ETT HINDER FÖR UNGA

Idag riskerar den som byter jobb att bli den som sägs upp först på grund av ”sist in, först ut”-principen. Detsamma gäller den som nyligen kommit ut på arbetsmarknaden. Liberalerna vill ändra turordningsreglerna i LAS så att de handlar om personlig kompetens istället för anställningstid.

INFÖR OMSTÄLLNINGSPENG

En flexibel arbetsmarknad kräver balans i form av ökad trygghet. Därför vill vi införa en omställningspeng för att öka tryggheten på arbetsmarknaden. För dem som till sist lyckas få ett första jobb kan osäkerheten på arbetsplatsen fortfarande vara stor. Det är inte alla nyanställda som jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal eller kvalificerar sig till arbetslöshetsförsäkring. Därför är omställningspeng ett lämpligt första steg för att ge ett ökat grundskydd. Förslaget innebär att arbetsgivaren betalar ett avgångsvederlag till den anställde vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Summan är knuten till anställningstid vilket skapar incitament för arbetsgivaren att behålla personal.

Ladda hem som PDF