Se alla
Barn skriver sina läxor med blyertspenna mot pappersblock.

Betyg och nationella prov

Fokus på kunskap i skolan

Kunskap är biljetten vidare i livet. En skola med kunskapsfokus är grunden för att alla elever ska få de kunskaper som behövs för att vara fri att uppnå sina drömmar. I syfte att främja kunskapsfokus och tidigt mäta elevers kunskaper är Liberalerna positiva till betyg och centralt rättade nationella prov.

Liberalerna vill:

  • Elevens kunskaper i läsning, skrivning och räkning ska testas vid skolstart och följas upp redan i årskurs ett så att de som behöver får hjälp tidigt
  • Föräldrar och elever ska ha rätt till skriftliga omdömen från årskurs 1
  • Nationella prov ska ges från årskurs 3. Proven ska digitaliseras och rättas externt
  • Betyg ska ges från årskurs 4
  • Ämnesbetyg och en modern studentexamen ska införas i gymnasieskolan

Kunskapsskola för alla elever

Liberalerna vill ha en skola där kunskapen står i fokus och alla elever ges förutsättningar att nå sina kunskapsmål. Länge var det tabu att utvärdera elevernas kunskaper i skolan, men det har ändrats, tack vare Liberalerna. Nu finns fler och tydliga mål för vad eleverna ska lära sig och nationella prov i årskurs tre, sex och nio.

Ämnesbetyg och modern studentexamen i gymnasieskolan

Liberalerna arbetar nu för att återinföra ämnesbetyg i gymnasieskolan. Syftet är att gymnasieskolan ska få ett betygssystem som gör att elever och lärare kan fokusera på djupa ämneskunskaper. På samma sätt som det är slutbetygen i årskurs 9 som elever använder för att söka till gymnasiet, bör det vara slutbetygen i gymnasiet som elever använder för att söka till högskolan.

När det kursutformade gymnasiet ersätts med ett ämnesutformat gymnasium vill vi gå vidare med att återinföra en modern studentexamen. Det ska vara ett samlat ämnesprov som eleverna skriver i slutet av gymnasieutbildningen, på alla treåriga högskoleförberedande och yrkesförberedande program. För att få examen ska godkänt på studentexamen krävas. Det ska finnas möjlighet att senare göra om ett prov man fått underkänt i. Provet ska rättas av externa censorer. På så sätt motverkas betygsinflation samtidigt som djupa ämneskunskaper premieras.

Betyg, läxor och prov ökar kunskapsfokus

Betygsskalan har numera fler steg och ansträngning premieras när det blir kortare avstånd mellan de olika betygsstegen. Betyg ges idag senast från årskurs sex, men tack vare Liberalerna har det nu blivit möjligt för skolor att införa betyg från årskurs fyra. Läxor är ett bra sätt att förbättra sina kunskaper, men ska fylla ett pedagogiskt syfte och bestämmas av varje enskild lärare, inte genom centrala politiska beslut.

Flera fördelar med tidiga betyg

Svenska elever får sina första betyg sent jämfört med elever i andra länder. Liberalerna menar att det finns många fördelar med betyg från årskurs fyra. Tidig uppföljning och information till föräldrar, elever, lärare och skola om hur det går är några. Lärarna måste ha bra kunskap om eleven för att kunna ge besked om vad som är elevens starka respektive svaga områden och vad denne bör jobba vidare med. Därför stärks kunskapsuppföljningen med tidiga betyg.

Betyg en gång om året i de lägre årskurserna

Betygen i årskurs fyra och fem ska ges en gång per läsår, istället för en gång per termin. Betygen bör också skickas hem till föräldrarna. I de lägre årskurserna ska betyget F, som står för underkänt, istället uttryckas som att eleven ännu inte har nått kunskapskraven.

Ladda hem som PDF