Se alla
Barn skriver sina läxor med blyertspenna mot pappersblock.

Betyg / Nationella prov

Kunskap är avgörande för att fler elever ska nå sin fulla potential. Liberalerna är för betyg och nationella prov tidigt i grundskolan i syfte att fånga upp elever och säkra kunskapsfokus.

Kunskap är biljetten vidare i livet. Liberalerna har infört både betyg och nationella prov i den svenska skolan. Vi tror att tydliga mål och kunskapskrav är viktigt för en likvärdig skola. Elevernas framtid ska inte avgöras av deras bakgrund, därför ska alla elever bedöms utifrån sina kunskaper i skolan. Genom prov och betyg kan även elever som riskerar att inte lyckas i skolan fångas upp i god tid.

Kunskap ska vara viktigare än bakgrund

Liberalerna vill att kunskap ska stå i fokus i skolan. Att slopa betyg och prov i skolan i jämlikhetens namn riskerar ge motsatt effekt, då annat än elevens faktiska kunskap riskerar få ökad betydelse. Liberalerna återinförde kunskapsmål i grundskolans lågstadium, då vi ser det som viktigt att alla elever möts av ett likvärdigt kunskapsfokus i skolan.

Internationellt får de flesta elever sina första betyg i första eller andra årskurs. Sverige har gått åt motsatt håll. Fram till att vi satt i regeringen fick elever först betyg i årskurs 8, något som vi ändrade till årskurs 6. Därefter gjorde vi det möjligt att för de skolor som vill få sätta betyg från årskurs 4.

Vidare har Liberalerna varit pådrivande för att återinföra ämnesbetygen i gymnasieskolan. Det har fått stöd i riksdagen och ska börja användas den 1 juli 2025. Vi menar att på samma sätt som det är slutbetygen i årskurs 9 som elever använder för att söka till gymnasiet, bör det vara slutbetygen i gymnasiet som elever använder för att söka till högskolan.

Ladda hem som PDF