Se alla
Barn i barnvagn hållandes prideflagga

HBTQI-frågor

Att få älska den man vill är sann frihet. Oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning ska denna rättighet garanteras för alla, och det fortsätter Liberalerna kämpa för.

För oss liberaler är målet enkelt: Sverige ska vara det bästa landet i världen att leva i som hbtqi-person, och alla ska ha samma rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Sverige har kommit en bra bit på vägen. Men fortfarande vågar många hbtqi-personer inte leva öppet, och många utsätts för hatbrott och hedersförtryck. 

Världen behöver mer kärlek – inte mindre

Vi liberaler har ofta gått i spetsen för reformer på hbtqi-området. Vi är stolta över att ha varit med och infört en könsneutral äktenskapslag och adoptionslagstiftning. Vi var det första parti som krävde att steriliseringstvånget för transsexuella skulle slopas. Det finns mycket kvar att göra. Vi är den liberala garanten för att arbetet för hbtqi-rättigheter fortsätter framåt.

Alla har rätt att bli bemötta på jämlika villkor i alla verksamheter. Därför behövs mer hbtqi-kompetens i offentlig verksamhet, och skolans sexualundervisning ska vara inkluderande. Arbetet mot diskriminering, hets, hatbrott och hedersrelaterat förtryck ska stärkas. Hbtqi-rättigheter är mänskliga rättigheter. Sverige ska aktivt arbeta för hbtqi-rättigheter i EU och FN och ge stöd till modiga hbtqi-aktivister i länder där förtryck, förföljelse och dödsstraff förekommer.

Alla familjer ska ha samma juridiska skydd. Vi vill att möjligheten att få skaffa barn i Sverige, exempelvis genom assisterad befruktning, adoption, embryodonation eller altruistiskt värdmödraskap, ska vara öppen för alla. Barn till svenska föräldrar som föds med hjälp av värdmoderskap utomlands ska ha samma rättigheter från födseln som barn födda i Sverige. 

 

Ladda hem som PDF