Se alla
Public sammankomst. Mikrofon i focus bakom folkmassa ur fokus.

Demokrati

Liberalismen föddes ur arbetet för demokrati och frihet världen över. Vi ger oss inte förrän den sista diktaturen har fallit. Skyddet för demokratin i EU och Sverige ska stärkas.

De senaste årtiondena har demokratin pressats tillbaka, både globalt och i Europa. Även om demokratin fungerar bra i Sverige är den inte osårbar. I ett krisläge skulle den svenska demokratin snabbt kunna avvecklas. Därför arbetar vi liberaler för att stärka skyddet för demokratin i Sverige och i EU, och vi vill öka stödet till demokratiförkämpar i ofria länder.

Demokrati – en liberal uppfinning värd att försvara

Liberalismen föddes ur arbetet för demokrati och frihet. När du står bakom valskärmen med valsedlar och kuvert, har du bokstavligen makten i din hand. Det är en frihet värd att försvaras. Men i dag är grundlagen så svag att det skulle gå fort att avskaffa Sveriges demokrati i ett krisläge. Liberalerna vill stärka grundlagsskyddet för demokratin som system.

I en demokrati måste individens rättigheter skyddas, så att statens makt inte missbrukas. I många länder finns det författningsdomstolar som ser till att det inte införs lagar och regler som kränker de rättigheter som skyddas i grundlagen. Det är dags att Sverige också inför en författningsdomstol.

Demokrati är det enda system som kan förenas med mänskliga fri- och rättigheter. Sveriges utrikespolitik ska arbeta aktivt för demokratisering och vi ska ge ökat stöd till demokratiförkämpar i ofria länder. Jämställdhet och respekt för hbtq-personer och minoritetsgrupper är en del av demokratin.

Europeiska unionen bygger på demokratin. När demokratiska rättigheter kränks, som i Polen och Ungern, måste EU agera kraftfullt. EU ska inte skicka en euro till regeringar som vägrar följa demokratiska principer. I mycket allvarliga fall ska landet förlora sin rösträtt i EU:s ministerråd.

Ladda hem som PDF