Se alla

Kultur

Ökat fokus på bildning och kvalitet

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Vår uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning.

Liberalerna vill:

  • Kulturen ska vara fri – kulturstöd ska gynna kvalitet
  • Kulturen ska vara självständig – goda villkor för kulturföretagande
  • Stärk kulturen i skolan
  • Fler fristadsförfattare

VIKTEN AV BILDNING

För oss är det grundläggande att alla kan ta makten över sitt eget liv. Bildning är en viktig del i detta. Det räcker inte med att veta var informationen finns, vi måste också ha en egen ryggrad av kunskap som gör att vi kan tolka den information vi hittar. Bra skönlitteratur kan lära oss mer om oss själva och andra. En suggestiv film kan tvinga oss till moraliska ställningstaganden. God konst kan få oss att se nya perspektiv.

ARMLÄNGDS AVSTÅND

Kulturpolitiken ska gynna kvalitet, men ska inte lägga sig i innehållet i kulturen. Idag består den statliga kulturpolitiken av många små öronmärkta påsar – vi vill att staten ska styra mindre och att kulturskapare och experter ska få mer att säga till om vad som ska få stöd. Ett viktigt sätt att öka kulturens självständighet är att ge kulturskapare möjlighet att bli mindre beroende av offentliga bidrag. Det ska finnas goda villkor för kulturföretagande, skatteregler bör gynna gåvor och sponsring, sjukförsäkring och andra trygghetssystem måste fungera också för dem som arbetar inom kulturen.

KULTUR I SKOLAN OCH CIVILSAMHÄLLET

Sverige ska vara ett föredöme på området kultur av och för barn och ungdomar. Läsandet ska vara högt prioriterat i skolans alla stadier. Genom att läsa och skriva utvecklar eleven sitt språk och tänkande. Utbildade bibliotekarier ska ansvara för skolbiblioteken. Alla ska få läsa svenska och internationella skönlitterära klassiker i skolan. Liberalerna vill även att Läsrådet ska bildas. Det ska vara en oberoende organisation som verkar för att bli en knytpunkt för läsfrämjande aktörer och insatser inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv.

ÖKAT INTERNATIONELLT ENGAGEMANG

Sverige ska öka sitt engagemang i det internationella samarbetet kring kultur. Fler fristadsförfattare och fristadsbostäder behövs över hela landet. Fristadssystemet ska öppnas också för andra konstnärer.

Ladda hem som PDF