Se alla

Tobak

Liberalernas tobakspolitik ställer höga krav på försäljning, och för att hjälpa människor bli fria från tobaksberoende. Preventivt arbete i skolan är viktigt för att skydda den kommande generationen.

Den som är fast i ett beroende är inte fri. Tobak är både beroendeframkallande och förödande för hälsan. Liberalerna vill se en tobakspolitik som hjälper individen att slå sig fri från sitt beroende, och hindrar fler från att fastna i ett beroende från första början. Ett minskat tobaksbruk bidrar till individens frihet och chans för ett långt friskt liv, två mål i Liberal folkhälsopolitik.

Ansvarstagande prevention

Tobakspolitiken ska präglas av ett målmedvetet preventivt arbete. Nyrekryteringen ska hållas tillbaka genom information, punktskatter och förbud mot tobaksreklam – även i sociala medier, där unga befinner sig. Att se till att unga undviker att göra tobaksdebut från första början är ett viktigt steg för framtidens folkhälsa. Ett stort ansvar ligger på att åldersgränser noggrant uppehålls, så att barn och unga inte ges tillgång till tobaksvaror.

Ökat fokus på att skydda riskgrupper. Tobaksbruk är vanligare i vissa delar av samhället än i andra. Därför vill vi i Liberalerna se ett gott samarbete med alla de delar av samhället som hjälper individer att fatta vettiga beslut – skolan har ett ansvar och sjukvården ett annat. Med ett gott samarbete mellan samhällsaktörer blir vi bättre på att skydda individen.

Alla som använder tobak ska ha tillgång till tobaksavvänjning via hälso- och sjukvården. Här krävs ett arbete som präglas av uthållighet och respekt. Att enbart skuldbelägga och straffa den med ett beroende är ett ineffektivt sätt att åstadkomma verklig förändring.

Kunskap är makt. Det är viktigt att ingen vilseleds gällande tobakens faror. I detta ryms både samhällets utbildningsansvar och konsumentskydd. Tobak är farligt, inte bara för individen och dennes omgivning, utan även gällande tobaksindustrin i sig – som präglas av barnarbete och faror för anställda.

Ladda hem som PDF