Se alla

Tobak

Förebygg rökning, särskilt bland yngre

Rökning är den enskilt största orsaken till sjukdom och för tidig död världen över. Vuxna har rätt att göra dåliga val, men rökning bland unga ska förebyggas och ingen ska behöva utsättas för passiv rökning.

Liberalerna vill:

  • Stoppa tobaksförsäljning till ungdomar
  • Arbeta förebyggande mot rökning
  • Satsa på rökavvänjning
  • Rökförbud i utemiljöer bör beslutas lokalt

FÖREBYGG RÖKNING BLAND UNGA

Rökning är den enskilt största orsaken till sjukdom och för tidig död världen över. I Sverige dör årligen runt 12 000 människor av sin rökning. Men nästan ingen börjar röka i vuxen ålder. Därför är det mycket viktigt att förebygga rökning bland unga.

Det ska vara höga krav på dem som säljer tobak, och de som säljer till unga ska bli av med tillståndet. Det är viktigt att förebygga rökning genom att arbeta i skolan, men också inom till exempel mödravården och barnhälsovården för att minska rökning och snusning bland föräldrar.

GÖR DET LÄTT ATT SLUTA BRUKA TOBAK

Den som behöver hjälp att sluta bruka tobak ska kunna få stöd av hälso- och sjukvården och det ska vara enkelt att få tag i receptfria nikotinläkemedel för avvänjning.

SKYDD MOT PASSIV RÖKNING

Vuxna människor ha frihet att göra också dåliga livsval. Varje förbud och begränsning måste vägas mot om det verkligen är nödvändigt och rimligt. För den som valt att inte röka är det störande och skadligt att utsättas för passiv rökning. Därför är vi för de rökförbud som finns inomhus idag. Utomhus är det inte lika skadligt. Nya rökförbud utomhus, t ex på idrottsplatser eller på busshållplatser, tycker vi ska bestämmas lokalt – inte av riksdagen. Vi vill inte införa rökförbud på uteserveringar, det bör den som driver restaurangen få avgöra.

Ladda hem som PDF