Se alla
Solpaneler som producerar energi på ett klimatvänligt sätt.

Solenergi

Solenergin kan byggas ut närmast obegränsat. Den har fallit i pris och är nu ett av de verktyg som på allvar kan bidra till att göra oss kvitt fossila bränslen.

Solenergin är ett av de kraftslag som går att bygga ut i stor skala. Det gör den till ett viktigt verktyg i klimatarbetet. Tyvärr producerar den bara när solen skiner, men när solenergiproduktionen sammanfaller med behovet, eller när elen kan lagras har den en enorm potential. Solenergin byggs nära förbrukarna och förändrar delvis utformningen av kraftsystemet. Det ska användas smart.

Solenergi – ett av de viktigaste klimatverktygen

Upptäckten av den fotoelektriska effekten som möjliggjorde solceller var ett viktigt genombrott. Men det dröjde innan solcellerna blev så billiga att de kunde användas elproduktion i stor skala. Solenergi är tillsammans med vindkraft och kärnkraft ett av de energislag som kan byggas ut i praktiken utan begränsningar. Solenergin kommer därför att få en mycket viktig roll nu när de fossila bränslena ska bort samtidigt som energianvändningen i stora delar av världen behöver öka ordentligt för att människor ska kunna få det bättre.

Tekniken är enkel, förhållandevis underhållsfri och kan byggas nästan var som helst. Elproduktionen blir bättre ju soligare det är där panelerna sätts upp och är därför med lönsam i soliga länder, men den kan göra nytta även i Sverige. Liberalerna har därför initierat en stor satsning på solenergi för ökad solkraft.

Energi som hushållen producerar själva för eget bruk ska inte beskattas. Den individ som sätter upp solceller ska kunna använda elen utan att någon lägger sig i det.

El från solceller måste på något sätt kunna lagras för att kunna få stor betydelse. Det svenska kraftsystemet har stor lagringsförmåga genom vattenkraften. Men om solelproduktionen växer mycket behövs mer lagringskapacitet. Det bästa är om solelproduktionen sammanfaller med elförbrukningen. Det brådskar att ta fram effektiva metoder för att återvinna förbrukade solpaneler.

Ladda hem som PDF