Se alla
Grundskoleelever i klassrum sittandes på golv.

Skola

Framtiden börjar i klassrummet

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Kunskap är också grunden för demokratin. Därför sätter liberaler alltid skolan först. Vi vill ha mer lärarledd undervisning och fler lektionstimmar. För det finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid och skickliga pedagoger. Och det ska vara lugn och ro i alla klassrum.

Liberalerna vill:

 • Mer lärarledd undervisning – lämna inte eleverna i sticket med projektarbeten och grupparbeten med eget faktasökande
 • Förläng grundskolan till tio år, genom att göra nuvarande förskoleklass till ett första skolår
 • Inför betyg från årskurs 4
 • Mer tid i skolan för alla. Utöka timplanen i viktiga ämnen, börja med matematik och idrott
 • Extra mycket tid för dem som behöver det mest. Gör det enklare att gå om ett år. Nyanlända elever ska få mer tid i skolan, ett extra läsår och sommarskola när det behövs för att komma ikapp
 • Låt lärarna vara lärare. Återinför lärarassistenterna som administrativt stöd, och förstärk elevhälsoteamen som kan jobba utanför klassrummet
 • Ge skolorna möjlighet att trygga sina elever och sin personal. Elever som begår allvarliga brott i skolan ska snabbare kunna stängas av och flyttas om det behövs för att trygga säkerheten
 • Mobiltelefoner är fantastiska, men de hör inte hemma i klassrummet. Lärare och rektorer ska inte behöva argumentera om det, utan lektioner ska vara mobilfria för att skapa studiero
 • I skolor med stora utmaningar behöver de skickligaste rektorerna och lärarna finnas. Där vill vi införa särskilda karriärtjänster och se till att lönerna är snäppet högre
 • Mer måste göras för att elever med olika bakgrund ska hamna i samma klassrum. Låt alla föräldrar ta ställning till olika skolor och göra ett aktivt val. Och alla skolor ska vara med och ta emot nyanlända och asylsökande
 • Lärarlönerna måste höjas rejält
 • Systemet med förstelärare ska byggas ut, och det ska löna sig att ta sig an de största utmaningarna
 • Höj kvaliteten på lärarutbildningen och satsa mer på kompetensutveckling
 • Gör skolan statlig igen

SKOLAN FÖRST

För liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är biljetten till ett liv som man styr över själv.

MER KUNSKAP, MER TID ATT LÄRA

Svenska skolan ska upp i topp igen, och varenda elev ska ha lärt sig det grundläggande när de går sin sista dag. Då behöver grundskolan bli tio år, och det ska också vara fler lektionstimmar. Det tar tid att lära sig – och måste få göra det.

Ibland kan man behöva ännu mer tid i skolan för att hinna ikapp. Det ska bli lättare, och inte så dramatiskt, att gå om en årskurs om det behövs. Nyanlända elever som har kommit sent till Sverige kan behöva fler lektionstimmar – särskilt i svenska, längre terminer och kanske ytterligare några år i grundskolan. 

LUGN OCH RO I ALLA KLASSRUM

För att alla elever ska nå kunskapsmålen behöver det vara lugn och ro i klassrummet. Ordningsproblemen i den svenska skolan drabbar hårdast de barn som inte har stöd hemifrån. För barn vars föräldrar kanske inte ens kan svenska, är kunskapsskolan helt avgörande.  

Lärarna ska få ägna sin tid åt det som de är utbildade till: att undervisa sina elever. Då behöver de både tydliga befogenheter, bra utbildning i ledarskap, mer administrativt stöd av till exempel lärarassistenter, och uppbackning av elevhälsoteam utanför klassrummet.

Mobiler är fantastiska, men varenda människa som suttit på ett möte vet att den smarta telefonen är riktigt dum för koncentrationen. Därför vill vi ha mobilfria klassrum.

HEJA LÄRARNA

Läraryrket ska vara ett välavlönat och attraktivt akademikeryrke som lockar de som är bäst lämpade. Lärare ska kunna känna stolthet över sitt yrke och ha goda förutsättningar i vardagen. Skickliga lärare ska ha hög lön och tydliga karriärvägar. 

Vi vill göra skolan statlig igen av många skäl. Framför allt för att alla skolor ska vara bra i hela landet. Staten ska både kunna styra och fördela resurser så att likvärdigheten ökar. Med staten som huvudman och högre lönenivå kan läraryrket bli ett hög­statusjobb igen, och vi kan också minska byråkratin till exempel runt rättning av nationella prov. Lärare ska få mer tid till planering, undervisning och efterarbete.

Ladda hem som PDF