Se alla
Brunpälsad välvårdad tacka i närbild

Djurskydd

All djurhållning måste garantera djuren ett värdigt liv och en anständig död. Kontrollen av att nationella lagar och EU-regler efterlevs ska skärpas.

Djurhållning innebär ett stort ansvar. Djuren ska ha möjlighet att utöva sitt naturliga beteende. All djurhållning måste garantera djuren ett värdigt liv och en anständig död. Transporter av djur ska minska. Minkfarmerna ska avvecklas.

All djurhållning måste garantera djuren ett värdigt liv och en anständig död

Vi människor tar oss rätten att föda upp djur för att få mat, för att kunna bedriva viktig forskning och för att hålla dem som husdjur. Vi liberaler anser att vi kan ta oss den rätten. Men vi har också ett stort ansvar.

Djur ska ha möjlighet att utöva sitt naturliga beteende. Det kan handla om utevistelse eller tillgång till vatten att simma i och jord att böka i. Djur i sjöar och hav ska slippa övergivna fiskeredskap och annat skräp.

All djurhållning måste garantera djuren ett värdigt liv och en anständig död. Kontrollen av att lagar och EU-regler efterlevs måste skärpas. Sverige ska driva på för att stärka djurskyddet i hela Europa.

Djurtransporterna ska begränsas så mycket som möjligt. Transporter av kött är att föredra framför transporter av levande djur. Möjligheterna att använda mobila och mindre slakterier bör förbättras. Det ska finnas en tidsgräns vid djurtransporter som fastställs för varje djurart.

Användningen av antibiotika i djurhållningen måste minska. Utvecklingen av antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Sverige ska arbeta i EU och globalt för en ansvarsfull antibiotikaanvändning som baseras på medicinska bedömningar. Djur ska hållas så att de håller sig friska.

Den återstående minkuppfödningen i Sverige ska avvecklas.

Ladda hem som PDF