Se alla
Brunpälsad välvårdad tacka i närbild

Djurskydd

Djur ska må bra

Djur ska skötas och behandlas väl. Hur vi hanterar våra djur är ett mått på vår civilisation. God djurhållning är också en förutsättning för en god folkhälsa. All djurhållning måste garantera att djuren har ett värdigt liv och en anständig död.

Liberalerna vill:

  • Djur ska skötas och behandlas väl
  • Djurskyddslagstiftningen ska vara skarp och tydlig
  • Kontrollen av djurskydd ska vara effektiv och likadan i hela Sverige
  • Efterlevnaden av EU:s djurskyddslag måste skärpas
  • Antibiotikaanvändningen måste minska
  • Djurtransporter ska begränsas – köttransporter istället för djurtransporter
  • Fler mobila och mindre slakterier

Djur ska skötas och behandlas väl

All djurhållning måste garantera djuren ett värdigt liv och en anständig död. Skyddet för djur ska vara tydligt och den som bryter mot lagarna ska straffas. Kontrollen av att nationella lagar och EU-regler efterlevs behöver skärpas.

HÖGA MILJÖ- OCH DJURKRAV

Sverige ska ha EU:s bästa djurskydd. Vi har låg användning av antibiotika, tar stor miljöhänsyn och upprätthåller ett gott smittskydd. Vår goda djurhållning är en konkurrensfördel som vi ska värna. Djurskyddslagstiftningen behöver därför vara skarp och tydlig. Sverige ska satsa på forskning om djurskydd och ta fram alternativ till djurförsök.

Bättre kontroll inom EU

EU:s jordbrukspolitik behöver ändras så att det styr mot en god djurhållning. Skyddet för djur ska vara tydligt och den som bryter mot lagarna ska straffas. De lagar och regler som finns på EU-nivå måste självklart följas. Kontrollen av att nationella lagar och EU-regler efterlevs ska skärpas. Det ska vara kännbart att bryta mot regelverken.

MINDRE ANTIBIOTIKA TILL DJUREN

Användningen av antibiotika bland både människor och djur måste minska. Utveckling av antibiotikaresistens är ett hot mot människors hälsa. De flesta vill inte heller äta mat som kommer från sjuka djur. En god djurhållning gör att mindre antibiotika behövs. I dag är Sverige bäst i Europa på att hålla ner användningen av antibiotika inom djurhållningen. Det beror främst på att våra regelverk säkerställer att färre djur blir stressade och sjuka. Ett förbättrat djurskydd i övriga Europa vore bra för djuren, konsumenterna och för folkhälsan.

KÖTTRANSPORTER ISTÄLLET FÖR DJURTRANSPORTER

Djurtransporterna inom EU, och till och från länder utanför unionen, ska begränsas så mycket som möjligt. Det är bättre att transportera kött än levande djur. Vi vill öka möjligheten att använda mobila och mindre slakterier.

Ladda hem som PDF