Se alla

Upphovsrätt

Balansera upphovsrätt och tillgänglighet

Upphovsrätten måste moderniseras samtidigt som den ska värnas eftersom den är en förutsättning för att kulturskapare ska kunna få betalt och konstnärer ska kunna behålla sin kulturella frihet. Samhället måste följa med i den digitala utvecklingen och tillvarata lagliga möjligheter med fildelning och annan digital teknik. En digital allemansrätt måste införas för att göra offentligt finansierad information mer tillgänglig. Lagen om privatkopiering bör ses över.

Liberalerna vill:

  • Värna upphovsrätten och samtidigt modernisera den
  • Tillvarata lagliga möjligheter för fildelning och annan digital teknik
  • Bromsa utvecklingen mot allt längre skyddstider för konstnärliga verk
  • Inför en ”digital allemansrätt” för att göra offentligt finansierad information mer tillgänglig
  • Gör en översyn av lagen om privatkopiering
  • Ingen länkskatt eller uppladdningsfilter

MODERN UPPHOVSRÄTT FÖR BÅDE SKAPARE OCH ANVÄNDARE

Liberaler är positiva till ny teknik och utveckling. När tekniken utvecklas så förändras också sättet människor tar del av kultur och upplevelser. För att kunna möta dessa förändringar måste upphovsrätten moderniseras. Lagstiftningen måste tillåta nya lagliga möjligheter för att få tillgång till digitala filmer och musik. Tack vare upphovsrätten kan de som skapar kultur äga sin konst, ta betalt och bestämma över sina verk.

KULTURSKAPARE MÅSTE KUNNA TA BETALT FÖR SINA VERK

Upphovsrätten är en viktig förutsättning för kulturellt skapande. Kulturskaparnas rätt att bestämma över sina verk är en förutsättning för kulturens frihet. Tack vare upphovsrätten kan den som skapat ett konstnärligt verk bestämma om det ska spridas, och i så fall på vilka villkor. Det gör att kulturskapare också ges möjlighet att ta betalt för sina verk.

UPPHOVSRÄTTEN MÅSTE MODERNISERAS

Tekniken ökar kulturens tillgänglighet. Upphovsrätten måste anpassas till den nya tekniken och de ökade möjligheterna till distribution. Det måste också bli lättare att avstå rättigheterna till verk och tillvarata nya lagliga möjligheter med fildelning och annan digital teknik så att fler får tillgång till digitala filmer och musik. För att öka tillgängligheten ytterligare måste skyddstiderna för olika kulturformer bli mer enhetliga och skyddstiden för verk av avlidna kortare.

INFÖR EN DIGITAL ALLEMANSRÄTT

Information som är offentligt finansierad av skattebetalarna och nu digitaliseras såsom gamla dokument och kartor ska göras tillgänglig för alla genom inrättandet av en ”digital allemansrätt”.

GÖR EN ÖVERSYN AV LAGEN OM PRIVATKOPIERING

Sedan 1970-talet betalar konsumenter en avgift på vissa sorters lagringsmedier, exempelvis kassettband och cd-skivor, till vilka det går att kopiera exempelvis film och musikaliska verk. Syftet med avgiften var att ersätta den ekonomiska skada upphovsmän lider av att konsumenter gör privata kopior av musik och film som de lagligen införskaffat. Kopieringen för privat bruk ska inte förväxlas med illegal nedladdning, s. k. privatkopiering. Sedan avgiften infördes sker kopieringen på för eget bruk ett helt annat sätt genom andra lagringsmedia. Därför ska den svenska lagen om privatkopiering ses över.

GRÄNSLÖSA DIGITALA TJÄNSTER

Idag har det blivit enklare att använda digitala tjänster som Spotify eller Netflix genom att du vid resor inom EU alltid har tillgång till ditt hemutbud även på resan. Liberalerna vill ta ytterligare steg mot färre gränser på nätet. Målet är att det ska vara möjligt att prenumerera på alla digitala tjänster oavsett var man befinner sig i EU. Det innebär att EU bör arbeta mot att minska användandet av så kallad geoblockering för digitala tjänster. Vi motsätter oss också krav på ett en viss andel svenskt eller europeiskt material ska produceras och sändas i t.ex. public service.

NEJ TILL LÄNKSKATT

I samband med revisionen av EU:s upphovsrättslagstiftning gavs utgivare rätten att få ersättning när någon länkar till material de har publicerat, vilket även kallas ”länkskatt”. Liberalerna motsätter sig bestämt ett sådant system.

NEJ TILL UPPLADDNINGSFILTER

I samband med revisionen av EU:s upphovsrättslagstiftning gavs internetplattformar som YouTube rätt att införa filter vid uppladdning av material. Detta för att undvika att upphovsrätten kränks. Ett av problemen med denna typ av förslag är att filtren med stor sannolikhet kommer att stoppa uppladdning även av helt lagligt material, exempelvis “memes” som innehåller en upphovsrättsskyddad bild. Liberalerna motsätter sig denna typ av uppladdningsfilter.

Ladda hem som PDF