Se alla

Upphovsrätt

Upphovsrätten måste moderniseras, men också värnas eftersom den är en förutsättning för att kulturskapare ska kunna få betalt för sina verk och behålla sin kulturella frihet.

Digitaliseringen kräver att upphovsrätten uppdateras. Lagarna måste följa med i den digitala utvecklingen och tillvarata lagliga möjligheter med fildelning och annan digital teknik. En digital allemansrätt ska införas för att göra offentligt finansierad digital information mer tillgänglig. I detta arbete måste samtidigt kulturskapares möjligheter att få betalt och den konstnärliga friheten försvaras.

Modern upphovsrätt för både skapare och användare

Liberaler är positiva till ny teknik. Lagstiftningen ska ge nya lagliga möjligheter för att få tillgång till digitala verk. Tack vare upphovsrätten kan konstnärer äga sin konst, ta betalt och bestämma över sina verk. Upphovsrätten ger kulturskaparen makten över hur verket ska spridas, och i så fall på vilka villkor.

Skyddstiderna för olika kulturformer ska bli mer enhetliga och skyddstiden för verk av avlidna kortare. Information som är offentligt finansierad av skattebetalarna och digitaliserats såsom gamla dokument och kartor ska göras tillgänglig för alla genom en ”digital allemansrätt”. Lagen om privatkopiering ska revideras och ”kassettskatten” avvecklas.

Idag har det blivit enklare att använda digitala tjänster genom att man vid resor inom EU alltid har tillgång till hemutbudet. Målet är att alla digitala tjänster ska vara tillgängliga oavsett var man befinner sig. EU ska arbeta mot att minska användandet av så kallad geoblockering för digitala tjänster. Vi motsätter oss att införa kvoter om hur mycket europeiskt material som ska produceras och sändas i public service.

Den dominerande marknadspositionen för de stora nätaktörerna bör tas upp. Företrädare för liberalerna har föreslagit en ny maktutredning, bland annat med tanke på att nätet förändrat maktstrukturerna där vi särskilt lyft fram de stora globala jättarnas, såsom Googles, Amazons, Apples och Metas, position som särskilt intressanta ur ett maktperspektiv.

 

Ladda hem som PDF