Se alla
Massaianska barn i närbild, Tanzania.

Bistånd

Sverige ska vara en stark röst för demokrati och frihet

Den svenska biståndspolitiken ska ha demokrati som överordnat mål. Vi värnar enprocentsmålet, som innebär att en procent av vårt BNP skall gå till internationellt bistånd.

Liberalerna vill:

  • Svenskt bistånd ska vara generöst. Vi värnar enprocentsmålet
  • Svenskt bistånd ska vara effektivt och baseras på forskning och erfarenhet
  • Demokrati ska vara det övergripande målet för biståndet
  • Sverige ska särskilt vara en stark röst i frågor som rör jämställdhet, kvinnors rätt till sin kropp, rätten till fri och säker abort samt HBTQ-personers rättigheter
  • Jämställdhet och utbildning ska få ännu större prioritet i biståndet
  • Länder som upprepat fortsätter att bryta mot mänskliga rättigheter och motarbetar demokratisk utveckling ska fasas ut från biståndet

VI ACCEPTERAR ALDRIG FATTIGDOM OCH FÖRTRYCK

Liberalerna vill ha ett generöst bistånd. Vi ska göra vårt för en värld med fria val, press- och yttrandefrihet. Därför ska demokrati vara huvudmålet för svenskt bistånd, och vårt bistånd ska oftare villkoras med krav på demokratiska framsteg. Vi värnar enprocentsmålet, det vill säga att biståndet är en procent av bruttonationalinkomsten, BNI.

DEMOKRATI OCH FRIHET

Demokrati och frihet är de viktigaste verktygen för att och skapa utveckling. Om kvinnor i u-länder inte kan välja sina ledare blir det inga satsningar på mödravård. Om yttrandefriheten förtrycks kan folkrörelserna inte förändra attityden till AIDS. Om barnarbete inte förbjuds stjälper det barns rätt till utbildning. Demokrati ska vara huvudmålet för biståndet, för att säkra att utveckling uppnås.

INGET BISTÅND TILL FÖRTRYCKANDE REGIMER

Inget bistånd ska gå till regimer som systematiskt kränker mänskliga rättigheter. I dessa länder ska biståndet i stället gå till individer och organisationer som arbetar för demokratiska reformer. Stater som genomför demokratiska reformer kan belönas för detta.

SVERIGE SKA VARA EN STARK RÖST I KÄNSLIGA FRÅGOR

Sverige ska som liberalt, demokratiskt land vara en särskilt stark röst i frågor som är känsliga i andra länder. Det handlar till exempel om jämställdhet, barnäktenskap, kvinnors rätt till sin kropp och sexualitet, rätten till fri, säker och laglig abort, samt HBTQ-personers rättigheter. Sverige kan bidra med både kompetensöverföring och finansiering.

EU SKA STÖTTA DEMOKRATISERING

Vi vill också att EU på bred front ska använda så kallade demokratimissioner som stöttar genomförandet av fria, öppna och rättvisa val i länder som håller på att bli demokratier. När demokratin globalt backar för tolfte året i rad behöver demokratiska europeiska länder vara förkämpar för demokratin.

Svenska ambassader ska vara frizoner

Vi föreslår att svenska ambassader i diktaturer bör bli frizoner där demokratiaktivister kan kommunicera genom att låna datorer och få tillgång till ocensurerade dagstidningar och böcker. Med utgångspunkt i allt detta bör en utredning snarast tillsättas för att lägga fram en samlad agenda för ökat svenskt stöd till demokratiaktivister.

Ladda hem som PDF