Se alla
Massaianska barn i närbild, Tanzania.

Bistånd

Liberalernas Sverige bekämpar ofriheten var den än är. Svenskt bistånd ska gå till att säkra de mänskliga fri- och rättigheterna och fria val världen över.

Det svenska biståndet är en viktig del i att bekämpa ofrihet och främja demokrati världen över. Liberalerna vill se bistånd som motsvarar 1% av BNI och har som grundsats att skydda de mänskliga fri- och rättigheterna som finns i FN:s deklaration och Europakonventionen. Det svenska och europeiska biståndet ska ha som överordnat mål att bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter.

Den globala frihetskampen

Säkrande av mänskliga fri- och rättigheter, skydd för och upprättande fria val och garantier för fredligt maktöverförande – så bekämpar vi ofriheten världen över. Den svenska biståndspolitiken ska ha dessa som sina överordnade mål. Sverige ska vara en förebild. Det åstadkommer vi genom ett generöst och effektivt bistånd, som motsvarar enprocentsmålet och går till de organisationer och institutioner som kämpar för frihet och demokrati.

Att ställa krav är att bry sig. Vårt bistånd ska villkoras med krav på demokratiska framsteg. När det är staten som står för förtrycket ska vårt bistånd gå till de människor och organisationer som bekämpar dem. Stater som går i demokratisk riktning ska belönas för detta enlig mer-för-mer-principen.

Sverige kan visa vägen. Vi är ett fritt och demokratiskt land som vågar gå före i frågor som uppfattas som känsliga. Exempel på sådana frågor är kvinnors och HBTQ-personers rättigheter, kampen mot barnäktenskap och beskyddandet av pressfriheten. Sverige kan inte göra allt själva, men vi kan göra vår del och genom det sporra andra länder till att också ta sitt ansvar.

Ett brett bistånd ger bäst skydd. Svenskt bistånd kan bidra till många olika former av positiv utveckling. Klimatbistånd kan bromsa klimatförändringarna genom att hjälpa andra länder bort från ett beroende av fossila bränslen. Ett starkt humanitärt bistånd hjälper de som är allra mest utsatta. Liberalerna tar kampen mot ofriheten på alla fronter.

 

Ladda hem som PDF