Se alla
Lång skolkorridor med röda skåp

Trygghet och studiero

Elever som oroar sig för att bli trakasserade, kränkta eller utsatta i skolan kan inte fokusera på lektionen eller koppla av på rasterna. Vi vill införa nolltolerans mot stök och trakasserier.

Alltför många elever blir utsatta i skolan eller störda på lektionerna. Liberalerna vill ta krafttag mot de elever som ger sig på sina klasskamrater eller förstör lektionerna genom att störa undervisningen. Skolan ska kunna flytta på mobbare och splittra gäng. Alla skolor ska arbeta förebyggande och ha åtgärdsprogram baserat på forskning och beprövad erfarenhet för att skydda utsatta elever.

Studiero i klassrum – trygghet i korridorer

Alla skolor ska enligt Skolverkets utvärdering kartlägga sina problem, se till att personal och elever är delaktiga i analys och planering, och ha tydliga rutiner för både de elever som blir utsatta för kränkningar eller trakasserier i skolan och för de elever som utför dem. Det ska även finnas personal som kan ägna sig åt att främja trygghet och studiero.

Skollagen ska skärpas så att det blir lättare att avhysa, avstänga och flytta förövare till en annan skola. Alla huvudmän ska ha en väl fungerande mottagningsorganisation så att en flytt kan ske snabbare. Liberalerna införde ordningsregler i skolan under vår tid i regeringsställning, och nu vill vi utveckla vidare genom att införa konsekvenstrappor. Regler utan konsekvenser är inga regler. Alla skolor ska ha fastställda konsekvenser som gäller för elever som bryter mot de gemensamma ordningsreglerna.

Lärarnas mandat att agera mot stök och ordningssituationer i skolan ska stärkas. Ingen lärare ska känna sig rädd för att gripa in när undervisningen hindras eller elever utsätts för fara. På samma sätt ska ingen rektor tveka i sitt mandat att omplacera eller stänga av elever som hotar eller våldför sig på skolkamrater eller lärare. Alla skolor ska inrätta förväntansdokument som både eleven och föräldrarna ska underteckna, som beskriver de förväntningar, regler och konsekvenser för regelövertramp som gäller.

Ladda hem som PDF