Se alla

Utskottsföreträdare

Företrädare i riksdagens utskott och EU-nämnden

Liberalernas riksdagsledamöter har dessa huvudansvar i utskotten. Om det inte står annat är de
ledamöter i utskottet.

Arbetsmarknadsutskottet: Camilla Mårtensen
Civilutskottet: Jakob Olofsgård
Finansutskottet: Carl B Hamilton
Försvarsutskottet: Anna Starbrink
Justitieutskottet: Juno Blom
Konstitutionsutskottet: Malin Danielsson
Kulturutskottet: Robert Hannah  (vice ordförande)
Miljö- och jordbruksutskottet: Elin Nilsson
Näringsutskottet: Louise Eklund
Skatteutskottet: Cecilia Rönn
Socialförsäkringsutskottet: Mauricio Rojas 
Socialutskottet: Lina Nordquist
Trafikutskottet: Helena Gellerman
Utrikesutskottet: Joar Forssell
Utbildningsutskottet: Fredrik Malm (ordförande)
EU-nämnden: Elin Nilsson

Talespersoner i riksdagen

Gruppledare: Lina Nordquist
Arbetsmarknadspolitisk talesperson: Camilla Mårtensen
Bostadspolitisk talesperson: Jakob Olofsgård
Ekonomisk-politisk talesperson: Carl B Hamilton
Energi- och näringspolitisk talesperson: Louise Eklund
Funktionsrättspolitisk talesperson: Malin Danielsson
Försvarspolitisk talesperson: Anna Starbrink
Kulturpolitisk talesperson: Robert Hannah
Landsbygdspolitisk talesperson: Elin Nilsson
Migrationspolitisk talesperson: Mauricio Rojas
Miljöpolitisk talesperson: Elin Nilsson
Rättspolitisk och barnrättspolitisk talesperson: Juno Blom
Seniorpolitisk talesperson: Malin Danielsson
Skattepolitisk talesperson: Cecilia Rönn
Socialförsäkringspolitisk talesperson: Mauricio Rojas
Socialpolitisk talesperson: Lina Nordquist
Sjukvårdspolitisk talesperson: Lina Nordquist
Trafik-, klimat- och digitaliseringspolitisk talesperson: Helena Gellerman
Utbildningspolitisk talesperson: Fredrik Malm
Utrikespolitisk talesperson: Martin Melin