Se alla

Talespersoner och utskottsföreträdare

Talespersoner för Liberalerna

Talespersonerna för Liberalernas talan i sina sakfrågor i syfte att föra ut partiets uppfattning.

Talesperson i barnrättsfrågor:  Juno Blom
Talesperson i funktionsrättsfrågor och LSS: Bengt Eliasson
Jämställdhetspolitisk talesperson: Gulan Avci
Energi- och näringspolitisk talesperson: Arman Teimouri
Klimatpolitisk talesperson: Helena Gellerman
Skolpolitisk talesperson: Fredrik Malm
Landsbygds-  och bostadspolitisk talesperson: Jakob Olofsgård
Utrikespolitisk talesperson:  Joar Forssell
Migrations- och integrationspolitisk talesperson: Robert Hannah
Högskole- och forskningspolitisk talesperson: Maria Nilsson
Sjukvårdspolitisk talesperson: Lina Nordquist
Kulturpolitisk talesperson: Christer Nylander
Rättspolitisk talesperson:
Ekonomisk-politisk talesperson: Mats Persson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson: Roger Haddad
Talesperson för årsrika och i HBTQ-frågor: Barbro Westerholm
Försvarspolitisk talesperson: Allan Widman
Skattepolitisk talesperson: Gulan Avci

Om ingen särskild talesperson är utsedd för ett sakområde så gäller regeln att det är gruppledaren i det
utskott i riksdagen som har ansvaret för området som är talesperson.

Företrädare i riksdagens utskott och EU-nämnden

Liberalernas riksdagsledamöter har dessa huvudansvar i utskotten. Om det inte står annat är de
ledamöter i utskottet.

Arbetsmarknadsutskottet: Roger Haddad (förste vice ordförande), Malin Danielsson
Civilutskottet: Robert Hannah
Finansutskottet: Mats Persson
Försvarsutskottet: Allan Widman
Justitieutskottet: Johan Pehrson
Konstitutionsutskottet: Tina Acketoft
Kulturutskottet: Christer Nylander  (ordförande), Nina Lundström (suppleant)
Miljö- och jordbruksutskottet: Jakob Olofsgård
Näringsutskottet: Arman Teimouri
Skatteutskottet: Gulan Avci
Socialförsäkringsutskottet: Bengt Eliasson
Socialutskottet: Lina Nordquist, Barbro Westerholm (ersättare)
Trafikutskottet: Helena Gellerman
Utrikesutskottet: Joar Forssell
Utbildningsutskottet: Fredrik Malm (förste vice ordförande), Maria Nilsson
EU-nämnden: Maria Nilsson