Se alla

Utskottsföreträdare

Företrädare i riksdagens utskott och EU-nämnden

Liberalernas riksdagsledamöter har dessa huvudansvar i utskotten. Om det inte står annat är de
ledamöter i utskottet.

Arbetsmarknadsutskottet: Camilla Mårtensen
Civilutskottet: Jakob Olofsgård
Finansutskottet: Cecilia Rönn
Försvarsutskottet: Anna Starbrink
Justitieutskottet: Martin Melin
Konstitutionsutskottet: Malin Danielsson
Kulturutskottet: Robert Hannah  (vice ordförande)
Miljö- och jordbruksutskottet: Elin Nilsson
Näringsutskottet: Louise Eklund
Skatteutskottet: Patrik Karlsson
Socialförsäkringsutskottet: Mauricio Rojas 
Socialutskottet: Lina Nordquist
Trafikutskottet: Helena Gellerman
Utrikesutskottet: Joar Forssell
Utbildningsutskottet: Fredrik Malm (ordförande)
EU-nämnden: Elin Nilsson

Talespersoner i riksdagen

Gruppledare: Lina Nordquist
Arbetsmarknadspolitisk talesperson: Camilla Mårtensen
Bostadspolitisk talesperson: Jakob Olofsgård
Digitaliseringspolitisk talesperson: Helena Gellerman
Ekonomisk-politisk talesperson: Cecilia Rönn
Energi- och näringspolitisk talesperson: Louise Eklund
EU-politisk talesperson: Elin Nilsson
Folkhälsopolitisk talesperson: Jakob Olofsgård
Funktionsrättspolitisk talesperson: Malin Danielsson
Försvarspolitisk talesperson: Anna Starbrink
Hbtqi-politisk talesperson: Camilla Mårtensen
Klimatpolitisk talesperson: Helena Gellerman
Kulturpolitisk talesperson: Robert Hannah
Landsbygdspolitisk talesperson: Elin Nilsson
Migrationspolitisk talesperson: Mauricio Rojas
Miljöpolitisk talesperson: Elin Nilsson
Rättspolitisktalesperson: Martin Melin
Seniorpolitisk talesperson: Malin Danielsson
Skattepolitisk talesperson: Patrik Karlsson
Socialförsäkringspolitisk talesperson: Mauricio Rojas
Socialpolitisk talesperson: Lina Nordquist
Sjukvårdspolitisk talesperson: Lina Nordquist
Trafikpolitisk talesperson: Helena Gellerman
Utbildningspolitisk talesperson: Fredrik Malm
Utrikespolitisk talesperson: Joar Forssell