Se alla

Utskottsföreträdare

Företrädare i riksdagens utskott och EU-nämnden

Liberalernas riksdagsledamöter har dessa huvudansvar i utskotten. Om det inte står annat är de
ledamöter i utskottet.

Arbetsmarknadsutskottet: Camilla Mårtensen
Civilutskottet: Jakob Olofsgård
Finansutskottet: Carl B Hamilton
Försvarsutskottet: Anna Starbrink
Justitieutskottet: Juno Blom
Konstitutionsutskottet: Malin Danielsson
Kulturutskottet: Robert Hannah  (vice ordförande)
Miljö- och jordbruksutskottet: Elin Nilsson
Näringsutskottet: Louise Eklund
Skatteutskottet: Cecilia Rönn
Socialförsäkringsutskottet: Mauricio Rojas 
Socialutskottet: Lina Nordquist
Trafikutskottet: Helena Gellerman
Utrikesutskottet: Joar Forssell
Utbildningsutskottet: Fredrik Malm (ordförande)
EU-nämnden: Elin Nilsson