Se alla

Talespersoner och utskottsföreträdare

Talespersoner för Liberalerna

Talespersonerna för Liberalernas talan i sina sakfrågor i syfte att föra ut partiets uppfattning.

Talesperson i barnrättsfrågor:  Juno Blom
Talesperson när det gäller funktionsfrågor och LSS: Bengt Eliasson
Jämställdhetspolitisk talesperson: Cecilia Elving
Näringspolitisk talesperson: Joar Forssell
Klimatpolitiska talespersoner: Joar Forssell (klimateffektiv energipolitik samt styrmedelsstrategi för
klimatomställning) och Helena Gellerman (omställning av transportsystemet)
Skolpolitisk talesperson: Roger Haddad
Talesperson för integration och social sammanhållning: Robert Hannah
Utrikespolitisk och migrationspolitisk talesperson: Fredrik Malm
Högskole- och forskningspolitisk talesperson: Maria Nilsson
Sjukvårdspolitisk talesperson: Lina Nordquist
Kulturpolitisk talesperson: Christer Nylander
Rättspolitisk talesperson: Johan Pehrson
Ekonomisk-politisk talesperson: Mats Persson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson: Arman Teimouri
Talesperson för årsrika och i HBTQ-frågor: Barbro Westerholm
Försvarspolitisk talesperson: Allan Widman
Skattepolitisk talesperson: Gulan Avci

Om ingen särskild talesperson är utsedd för ett sakområde så gäller regeln att det är gruppledaren i det
utskott i riksdagen som har ansvaret för området som är talesperson.

Företrädare i riksdagens utskott och EU-nämnden

Liberalernas riksdagsledamöter har dessa huvudansvar i utskotten. Om det inte står annat är de
ledamöter i utskottet.

Arbetsmarknadsutskottet: Arman Teimouri (förste vice ordförande), Malin Danielsson
Civilutskottet: Robert Hannah
Finansutskottet: Mats Persson
Försvarsutskottet: Allan Widman
Justitieutskottet: Johan Pehrson
Konstitutionsutskottet: Tina Acketoft
Kulturutskottet: Christer Nylander (ordförande)
Miljö- och jordbruksutskottet: Nina Lundström
Näringsutskottet: Joar Forssell
Skatteutskottet: Gulan Avci
Socialförsäkringsutskottet: Bengt Eliasson
Socialutskottet: Lina Nordquist, Barbro Westerholm (ersättare)
Trafikutskottet: Helena Gellerman
Utrikesutskottet: Fredrik Malm
Utbildningsutskottet: Roger Haddad (förste vice ordförande), Maria Nilsson
EU-nämnden: