Se alla

Jämställda löner

Vi kräver lika lön för lika arbete. Ingen ska på grund av sitt kön få mindre lönehöjningar eller färre befordringar. Lönegapet mellan män och kvinnor måste upphöra.

Den ekonomiska makten är ojämställt fördelad. Män tjänar mer, både på jobbet och på börsen. Det är inte bara resultatet av fria val, det är ett symptom på ojämställda strukturer. Vi vill att utbildning och erfarenhet ska synas i lönekuvertet för både kvinnor och män. Men det handlar också om att dela ansvaret för hem och barn. Först då kan lönegapet stängas.

Allas lika värde ska synas i lönekuvertet

I genomsnitt skiljer det 3,6 miljoner i arbetslivsinkomst mellan en man och en kvinna. Vår vision är inte ett samhälle där alla tjänar lika, men dagens löneskillnader visar att något är fel i grunden. En stor del av lönegapet beror på att kvinnor oftare jobbar deltid. Många kvinnor jobbar deltid trots att de egentligen skulle vilja ha en heltidsanställning. Vi vill sätta press på kommuner och regioner, där många kvinnor jobbar i offentlig sektor, att kartlägga den ofrivilliga deltiden och planera för hur den kan minska.

För en jämställd arbetsmarknad måste det vara jämställt hemma. Vi är stolta över att ha varit med och infört en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. När papporna tar större ansvar för hemmen och mammor därmed behöver arbeta mindre deltid kommer lönegapet mellan män och kvinnor att minska. Det vinner alla på, barn får mer tid med sina pappor och den ekonomiska makten blir mer jämställd.

Dagens pensionärer har jobbat sina flesta år på en mansdominerad arbetsmarknad. Det gör att kvinnor oftast har mycket lägre tjänstepension än män. För att öka jämställdheten vill vi att en större andel av pensionen, precis som bilen och huset, delas vid en skilsmässa. Lönegapet är en del av en struktur där det som är traditionellt manligt värderas högre. Liberal feminism handlar om att förändra detta så att du får samma frihet och möjligheter, oavsett kön.

Ladda hem som PDF