Se alla

Vattenkraft

Vattenkraften är kronan i energisystemet. Den är fossilfri och kan snabbt öka eller minska produktionen. Samtidigt har den orsakat stora skador i miljön som vi behöver reparera.

Vattenkraften var en förutsättning för att Sverige skulle bli en industrination. Den är pålitlig och flexibel. Tack vare vattenkraften klarar elsystemet förhållandevis mycket väderberoende elproduktion. Utbyggnaden av vattenkraften orsakade stora skador. Liberalerna lyckades skydda de sista fyra älvarna. Åtgärder behövs, särskilt i små vattendrag, för att reparera det som förstörts.

Vattenkraften är energisystemets krona

Vattenkraften är klimatsmart och spelar en avgörande roll för elförsörjningen. Produktionen kan ökas och minskas sekundsnabbt. Vattenkraften kan därför hantera både ändringar i efterfrågan och möta variationer i produktionen från andra kraftslag. I länder utan vattenkraft har fossila bränslen den rollen.

Utbygganden av vattenkraften var en förutsättning för Sveriges industrialisering och för vårt välstånd. Men både utbyggnaden av de små vattendragen i söder och de stora älvarna i norr skadade den lokala miljön. Skadorna behöver repareras.

Allt som görs för att miljöanpassa vattenkraften ska ske långsiktigt, och insatserna ska göras där störst nytta kan uppnås med begränsade åtgärder. Det betyder att åtgärderna i första hand ska göras i den småskaliga vattenkraften. Där behöver inte så mycket produktion offras.

De fyra nationalälvarna och andra fritt flödande vattendrag ska vara skyddade från utbyggnad.

När andelen väderberoende elproduktion växer ökar behovet av att köra vattenkraften hårdare med snabbare och större förändringar av flöden i vattendragen. Att återställa ekosystemen kräver ofta det omvända, att ändringar i flödena förändras långsammare än idag. Hur vattenkraften kommer att kunna köras blir avgörande för hur mycket sol och vind som ryms i kraftsystemet och hur mycket av den tillkommande elen som behöver komma från kärnkraften.

Ladda hem som PDF