Se alla

Vattenkraft

Vattenkraften är kronan i det svenska energisystemet

Sverige har förmånen att ha vattenkraft. Vattenkraften är stabil och klimatsmart och bidrar tillsammans med kärnkraft och förnybart till att du har ljus och värme årets alla timmar och att svensk industri har tillgång till stabil el.

Liberalerna vill:

  • Vattenkraften måste fortsatt vara kronan i vårt energisystem
  • Subventioner till andra energislag slår mot vattenkraften
  • Nationalälvarna ska fredas
  • Småskalig vattenkraft behövs också
  • Vattenkraften ska leva upp till dagens miljöregler

Vattenkraften är stabil och förnybar

Vattenkraften spelar en mycket viktig roll för svensk energiförsörjning, nu och i framtiden och står för cirka hälften av vår elproduktion. Det är bra att fastighetsskatten på vattenkraft sänks eftersom det behövs effektiviseringar och nya investeringar. Samtidigt ser vi med oro på att stora subventioner läggas på nya förnybara källor. Subventionerna är dyra och snedvrider konkurrensen och de slår mot vattenkraftens lönsamhet.

Freda de fyra nationalälvarna

De fyra nationalälvarna ska fredas från utbyggnad, liksom övriga i lag skyddade vattendrag samt bäckar, åar och andra mindre vattendrag. Vattenkraften ska utvecklas genom effektiviseringar som inte skadar miljön ytterligare samtidigt som outbyggda vattendrag inte exploateras.

Småskalig vattenkraft

Även den småskaliga vattenkraften behövs. Målet ska vara att all vattenverksamhet har tillstånd enligt Miljöbalken men det är många gånger orimligt att storskalig och småskalig vattenkraft prövas efter samma mall. Vi tycker att förslag om att vattenkraftsbolagen bör bygga upp en fond för miljöanpassning av småskalig vattenkraft bör prövas.

Miljöregler och biologisk mångfald

Det är viktigt att vattenkraftverken lever upp till dagens miljöregler, bland annat EU:s direktiv, och kraftverken ska så långt möjligt ta ett större miljöansvar. Åtgärder för biologisk mångfald i vattendrag är viktiga även för sportfiske och turism och därmed den lokala utvecklingen av samhällen. Åtgärder för att miljöanpassa vattenkraften bör ske långsiktigt och insatser bör prioriteras där störst potential finns för att med relativt begränsade åtgärder uppnå stor miljönytta.

Ladda hem som PDF