Se alla
Vuxna män som studerar

Vuxenutbildning

Sverige behöver en väl utbyggd vuxenutbildning för de som vill förbättra sina grundkunskaper, specialisera sig inom ett yrke eller förbereda sig för högskolestudier.

Varje människa ska ha så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina kunskaper och färdigheter under hela livet. Därför krävs inte bara en bra skola för barn och ungdomar, utan också en väl utvecklad vuxenutbildning. Fler måste få möjlighet att omskola sig eller förbättra sina grundkunskaper. På så sätt får fler nya chanser i livet.

Nya livsmöjligheter med utbyggd vuxenutbildning

För att öka kompetensen i Sverige och se till att fler kommer ut på arbetsmarknaden vill Liberalerna fortsätta att bygga ut den framgångsrika Yrkeshögskolan med fler platser. Yrkesutbildningar spelar en viktig roll inte minst för att nyanlända ska komma i arbete. Vi vill införa en yrkesutbildning för vuxna motsvarande gymnasial nivå med stort inslag av arbetsplatsförlagt lärande, yrkesskola, med yrkeshögskolan som modell.

Liberalerna vill att alla ska ha rätt att läsa in grundläggande och särskild behörighet på Komvux. I dag kan kommunerna neka personer plats, men vi vill att alla ska kunna läsa in den kunskap som behövs för att kvalificera sig till högskolestudier.

Liberalerna vill fortsätta arbetet för bättre matchning och kompetensutveckling på arbetsmarknaden. Genom skattelättnader vill vi uppmuntra arbetsmarknadens parter att bygga upp individuella kompetenskonton att använda vid vidareutbildning och omskolning.

Ladda hem som PDF