Se alla
Vuxna män som studerar

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är viktig för Sveriges utveckling

Sverige behöver en väl utbyggd vuxenutbildning för de som vill förbättra sina grundkunskaper, specialisera sig inom ett yrke eller förbereda sig för högskolestudier. Liberalerna vill därför fortsätta att satsa på en vuxenutbildning av kvalitet.

Liberalerna vill:

  • Fortsätt att bygga ut den framgångsrika Yrkeshögskolan
  • Ge alla rätt att läsa in högskolebehörighet på Komvux
  • Låt studiemedelssystemet gälla hela livet
  • Inrätta individuella kompetenskonton

UTBYGGD VUXENUTBILDNING GER FLER NYA LIVSMÖJLIGHETER

Varje människa ska ha så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina kunskaper och färdigheter under hela livet. Därför krävs inte bara en bra skola för barn och ungdomar, utan också en väl utvecklad vuxenutbildning. Fler måste få möjlighet att omskola sig eller förbättra sina grundkunskaper. På så sätt får fler nya chanser i livet.

FLER PLATSER PÅ YRKESHÖGSKOLAN

För att öka kompetensen i Sverige och se till att fler kommer ut på arbetsmarknaden vill Liberalerna fortsätta att bygga ut den framgångsrika Yrkeshögskolan med ännu fler platser.

YRKESSKOLA GYNNAR INTE MINST NYANLÄNDA

Yrkesutbildningar spelar en viktig roll inte minst för att nyanlända ska komma i arbete. Som ett alternativ till regeringens förslag om det alltför byråkratiska konceptet Regionalt Komvux vill Liberalerna införa en yrkesutbildning för vuxna motsvarande gymnasial nivå med stort inslag av arbetsplatsförlagt lärande, yrkesskola, med yrkeshögskolan som modell.

RÄTT ATT LÄSA IN BEHÖRIGHET

Liberalerna vill att alla ska ha rätt att läsa in grundläggande och särskild behörighet på Komvux. I dag kan kommunerna neka personer plats, men vi vill att alla ska kunna läsa in den kunskap som behövs för att kvalificera sig till högskolestudier.

INRÄTTA ETT INDIVIDUELLT KOMPETENSKONTO

Liberalerna vill fortsätta arbetet för bättre matchning och kompetensutveckling på arbetsmarknaden. Genom skattelättnader vill vi uppmuntra arbetsmarknadens parter att bygga upp individuella kompetenskonton att använda vid vidareutbildning och omskolning.

LÅT STUDIEMEDELSSYSTEMET GÄLLA HELA LIVET

För att stimulera framväxten av ett allt längre arbetsliv vill Liberalerna se över åldersgränserna i studiemedelssystemet i syfte att höja dessa. Samtidigt är det viktigt att lånedelen betraktas som ett lån för kompetensutveckling som inte skrivs av vid en viss ålder. Liberalerna föreslår därför att framtida studielån inte ska kunna skrivas av vid 68 års ålder och i det avseendet jämställas med andra lån.

VIDAREUTBILDA LÄRARE FÖR ATT MOTVERKA LÄRARBRISTEN

En omfattande fortbildning av svensk lärarkår är nödvändig. Liberalerna föreslår att ett års fortbildning i ämneskunskaper på universitet för alla lärare inom grundskolan och gymnasiet. Utbildningen ska avse legitimerade lärare som har minst tio års tjänstgöring som lärare bakom sig. Under denna utbildning erhålls 80 procent av ordinarie lön, vilket motsvarar det som förr kallades ”tjänstledighet med B-avdrag”.

Ladda hem som PDF