Se alla
Blurrad rörelse i tunnelbanesystem.

Extremism

Det behövs en stabil röst när extremister brer ut sig. Liberalerna står för frihet och förnuft, för dig som är trött på svartmålning och Twittertroll på höger- och vänsterflanken.

En stabil röst mot extremism

Sverige behöver en tydlig liberal och borgerlig mitt. Som talar klarspråk om hotet från extremister, islamister och rasister. Vi är det liberala mittenankaret i en borgerlig regering.

Demokratin, åsiktsfriheten och yttrandefriheten ska försvaras. Demokratin kan inte försvaras genom att inskränkas. Därför är Liberalerna mycket skeptiska till förslag om att förbjuda föreningar eller inskränka yttrandefrihet. Men även om avskyvärda åsikter inte kan förbjudas vill vi att alla extremistiska aktiviteter ska bekämpas resolut inom grundlagens ramar.

Polisens arbete mot alla former av våldsbejakande och våldsutövande extremism behöver utvecklas. Skyddet för gudstjänstlokaler ska stärkas. Polisens hatbrottsarbete måste ges särskild prioritet. Lagarna mot terrorverksamhet har skärpts, men fortfarande finns det luckor. Vi vill att allt samröre med terrorverksamhet ska vara kriminaliserat.

Skolan är inte värdeneutral, utan ska stå för alla människors lika värde. Skolan har en viktig roll i att förebygga antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi men även homofobi och andra former av intolerans. Skolan ska vara en frizon från fördomar och hat.

Ladda hem som PDF