Se alla
Blurrad rörelse i tunnelbanesystem.

Extremism

Försvara friheten – låt inte det extrema vinna

Liberalerna bildades för att försvara friheten i en tid när extremismen växte. Det uppdraget är lika aktuellt i dag.  extremisterna brer ut sig måste vi vara många som står upp för demokratin. När populisterna hetsar och sprider hat, behövs en stabil röst. Liberalerna står för frihet och förnuft, för dig som är trött på svartmålning och Twittertroll.

Liberalerna vill:

  • Stå upp mot extremismen – och försvara demokratin
  • Kriminalisera terrorsamröre
  • Mänskliga rättigheter för hela mänskligheten
  • Skolan ska stå upp för demokratiska värderingar

EN STABIL RÖST MOT EXTREMISM

Tonläget i Sverige har hårdnat. Extremismen växer. Sådant som var otänkbart att säga för några år sedan är numera vardagsmat. Det diskuteras på bästa sändningstid i radio om en jude kan vara svensk. Personer med mörkare hud och hår vittnar om hur de får glåpord efter sig på ett sätt som inte förekom för ett par år sedan.

Sverige behöver en tydlig liberal mitt som försvarar friheten. Som talar klarspråk om hotet från extremister, islamister och rasister. Du kan vara säker på att Liberalerna gör allt för att inte Sverige ska kantra. Varken ner i vänsterdiket eller mot högerflanken där extrema krafter hotar öppenheten och vårt europeiska samarbete. Vi kommer inte att låta det extrema vinna.

STÅ UPP MOT EXTREMISMEN – OCH FÖRSVARA DEMOKRATIN

Demokratin, åsiktsfriheten och yttrandefriheten ska försvaras. Vi kan inte försvara demokratin genom att inskränka den. Det är nazisterna som vill avskaffa yttrandefriheten, inte liberaler.

Det är inte möjligt att få bort åsikter genom att förbjuda dem, hur motbjudande det än är med nazism, islamism eller vänsterextremism. Men även om avskyvärda åsikter inte kan förbjudas vill vi att alla extremistiska aktiviteter ska bekämpas resolut inom grundlagens ramar.

Mer behöver göras för att stoppa extremisterna. De nazister som marscherar i dag är dömda för grova våldsbrott. Våldsbejakande och våldsutövande grupper som vill störta demokratin ska punktbevakas som det hot mot samhället de är. Alla brott de begår ska lagföras. Polisen ska utnyttja lagens möjligheter fullt ut.

Det måste vara möjligt att villkora våldsutövande gruppers demonstrationstillstånd till en tid och plats som gör att vardagen inte lamslås för ortens invånare. På 1990-talet fick högerextremister ofta finna sig i att demonstrera utanför stadskärnorna. Så kan vi göra också idag.

Liberalerna har varit pådrivande för att vi har en stark lagstiftning mot hets mot folkgrupp. Alla brott som begås med rasistiska eller hbtq-fientliga motiv (allt från klotter och hot till grovt våld) omfattas också av en straffskärpningsregel eftersom motiven gör att fler än själva brottsoffret blir hotade.

Polisens och kommunernas arbete mot alla former av våldsbejakande och våldsutövande extremism behöver utvecklas. Skyddet för hotade minoriteter, gudstjänstlokaler och mötesplatser ska stärkas.

Polisens hatbrottsarbete måste ges särskild prioritet. Religiösa och kulturella institutioner som är utsatta måste ha samhällets skydd. Liberalerna har till exempel sett till att staten ger ekonomiskt stöd till säkerhetsarrangemang vid utsatta församlingar.

MÖT HOTET FRÅN TERRORISMEN

Terrorismen hotar demokratin, det öppna samhället och enskilda människors liv och trygghet. Sverige är inte immunt mot nya terrordåd. Sverige används också som bas för att värva till eller ge stöd åt IS och andra terrorgrupper utomlands.

Sverige måste arbeta på lång sikt för att motverka alla former av radikalisering till våldsbejakande extremism. Det handlar inte bara om lagar, det handlar också om arbetet i vardagen. Kommuner, föreningar, trossamfund och vi medborgare behöver hjälpas åt.

Lagarna mot terrorverksamhet har skärpts, men fortfarande finns det luckor. Vi vill att allt samröre med terrorverksamhet ska vara kriminaliserat.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN

Sverige ska vara en tydlig röst för den liberala världsordningen. Liberal utrikespolitik utgår från människans frihet och allas rätt att leva i en demokrati och rättsstat.

Sverige ska driva tydligare sanktioner av EU-länder som bryter mot unionens liberala grund. Turkiets anslutningsprocess till EU ska avbrytas. EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete ska stärkas. Vi ska göra vårt för en värld med fria val, press- och yttrandefrihet. Därför ska demokrati vara huvudmålet för svenskt bistånd, och vårt bistånd ska oftare villkoras med krav på demokratiska framsteg.

SKOLANS ANSVAR

Skolan är inte värdeneutral, utan ska stå för alla människors lika värde. Skolan har en viktig roll i att förebygga antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi men även homofobi och andra former av intolerans. Skolan ska vara en frizon från fördomar och hat.

Ladda hem som PDF