Se alla

Statliga företag

Staten ska endast äga företag i undantagsfall. Det statliga ägandet ska minskas och i vissa fall helt avvecklas. Endast statliga bolag med ett särskilt samhällsuppdrag bibehålls.

Det statliga ägandet ska begränsas och det måste finnas ett tydligt syfte med varför staten ska äga bolag. Om staten konkurrerar med privata företag på en marknad samtidigt som man stiftar lagarna som anger ramarna blir rollerna ihopblandade. Vissa statliga bolag har ett särskilt samhällsuppdrag. I de fall där bolagen har ett sådant särskilt samhällsuppdrag ska syftet tydligt framgå.

Minska det statliga ägandet

Staten ska ägna sig åt lagstiftning som anger vilka ramar som ska gälla för näringslivet, inte att äga och driva bolag. Oavsett om man är konsument eller företagare vinner alla på ökad konkurrens.

Vissa statliga företag, t.ex. Systembolaget, har ett särskilt samhällsuppdrag. I de fall där bolagen har detta ska detta tydligt redovisas och vara styrande för bolagens verksamhet. Staten ska vara en aktiv, professionell och ansvarsfull ägare som präglas av öppenhet samt vara en föregångare avseende hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande.

Vi vill därför se över vilken samhällsnytta de statliga bolagen har, om de är strategiskt eller säkerhetspolitiska viktiga och på vilket sätt de konkurrerar med privata företag. Om det inte finns någon given samhällsnytta bör staten avveckla sitt ägande i hela eller delar av dessa. Målet ska inte vara att sälja samtliga statliga bolag, utan att staten tar sitt ansvar gentemot de privata aktörerna på marknaden och säljer de bolag som inte har denna allmänt uttalad samhällsnytta.

Vi vill på ett ansvarsfullt sätt avveckla den del av Svenska Spel som verkar på en konkurrensutsatt marknad liksom Telias mediaverksamhet. Statliga utbildnings- och bemanningsföretagen Lernia och Svevia bör avvecklas. Samhall som har utvecklats till ett bemanningsföretag där företaget väljer anvisade personer som har högst arbetsförmåga – istället för de som behöver mest stöd – ska återgå till sitt grunduppdrag.

 

Ladda hem som PDF