Se alla
Panorerad bild inne i Stockholms stadsbibliotek.

Bibliotek

En frizon för läsning

Böcker är dörren till oändligt många världar, platser och människor. De lär oss om vår historia, vår samtid och vår framtid. Framförallt ger böcker oss de verktyg vi behöver för att förstå och kunna tolka världen omkring oss. Varje människa ska ha tillgång till denna fantastiska resurs och få hjälp att utnyttja den. För detta är lugna och rustade bibliotek en grundsten.

Liberalerna vill:

  • Satsa på biblioteken
  • Alla skolor ska ha bra bibliotek, med utbildade bibliotekarier
  • Alla bibliotek ska vara trygga – lagstifta om biblioteksfrid
  • Satsa på läsfrämjande insatser – låt Läsrådet bli en självständig organisation

FRIA BIBLIOTEK BETYDER KUNSKAP OCH NÖJE FÖR ALLA!

På biblioteken får vi alla, på lika villkor, möjlighet till bildning och förströelse. Bra bibliotek är allra viktigast för unga som inte växer upp med böcker omkring sig, som inte får läsvanorna med sig hemifrån, och som kanske inte har något lugnt ställe för att plugga eller läsa för nöjes skull.

SATSA PÅ LÄSFRÄMJANDE INSATSER

Bara en av nio svenska tonåringar läser dagligen en bok eller dagstidning. För att kunna kraftsamla bakom läsfrämjande insatser samt koordinera initiativ och samordna aktörer vill Liberalerna skapa Läsrådet, som ska vara en självständig organisation. En sådan organisation kan bli en knytpunkt för aktörer och insatser inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv.

LYFT BIBLIOTEKENS STATUS

Bibliotek är mer än en samling böcker till utlåning – där ska man kunna få hjälp att söka information, och stöd att bildas och utbildas. På många håll fungerar de också som lokala kulturcentrum. Vi vill ge extra pengar till biblioteken så att de kan köpa in mer böcker.

STÄRK SKOLBIBLIOTEKEN

Skolbiblioteken har en viktig roll för att barn och unga ska upptäcka litteraturen och läsglädjen. Men det räcker inte med ett rum med böcker i, det behövs utbildade skolbibliotekarier också. På samma sätt som det i dag finns en rekommendation om att det ska finnas en skolsköterska per 400 elever, vill vi att det ska finnas minst en skolbibliotekarie per 400 elever.

NEJ TILL STÖK PÅ BIBLIOTEKEN

Bibliotek är inte en plats där man får bete sig hur som helst. Den som upprepade gånger missköter sig och stör andra måste därför kunna nekas tillträde. Vi vill därför ha en lag om biblioteksfrid.

Ladda hem som PDF