Se alla
Panorerad bild inne i Stockholms stadsbibliotek.

Bibliotek

På biblioteken får vi alla, på lika villkor, möjlighet till bildning och förströelse. Liberalerna anser att kunskap är makt, och biblioteken är därmed bärande i vår demokrati.

Bibliotek är mer än en samling böcker till utlåning – där ska man kunna få hjälp att söka information, och stöd att bildas. På många håll fungerar de som lokala kulturcentrum. Därtill har skolbiblioteken en viktig roll för att barn och unga ska upptäcka litteraturen och läsglädjen. Liberalerna vill att alla ska ha tillgång till bibliotek och få hjälp att nyttja dem. De ska vara lugna, rustade och bemannade.

Fria bibliotek – kunskap och nöje för alla

Få saker är viktigare om man vill ge människor jämlika villkor än att stimulera läsning. En grundläggande läsförmåga är grundläggande för fortsatt lärande och utbildning generellt samt för individens möjligheter i framtida arbetsliv. Vi måste fortsatt satsa på att alla elever oavsett kön ska få en grundläggande läsförmåga oavsett vilka föräldrar de har, i vilken skola de går eller var i landet de bor. Liberalerna vill därför att alla skolor ska ha bra bibliotek med utbildade skolbibliotekarier.

Böcker ger oss de verktyg vi behöver för att förstå och kunna tolka världen omkring oss. Varje människa ska ha tillgång till denna fantastiska resurs och få hjälp att utnyttja den. För detta är lugna och rustade bibliotek en grundsten. Bibliotek är inte en plats där man får bete sig hur som helst. Den som upprepade gånger missköter sig och stör andra måste därför kunna nekas tillträde. Vi vill därför ha en lag om biblioteksfrid.

Liberalerna ser att biblioteken har ett värde som sträcker sig långt längre än att vara en plats för en samling böcker. Vi vill att biblioteken ska vara en plats där man ska kunna få hjälp att söka information, och stöd att bildas och utbildas. Det finns framgångsrika lokala exempel där biblioteken fungerar som lokala kulturcentrum. Liberalerna vill satsa pengar för att stärka biblioteken, men även för att säkra möjligheten att köpa in fler böcker och ny litteratur.

Ladda hem som PDF