Se alla

Elevhälsa

Trygga elever som mår bra når längre

Elevhälsan, med sin närhet till skolan, är viktig för att snabbt hjälpa elever som inte mår bra. Att kunna få stöd och råd är viktigt för att unga ska kunna utvecklas och växa under skoltiden.

Liberalerna vill:

  • En väl fungerande elevhälsa gör att fler elever når kunskapsmålen
  • Skolinspektionen ska granska att skolor lever upp till målen för elevhälsan
  • Elevhälsan ska förbättra samarbetet med sjukvården och socialtjänsten

ELEVER SOM MÅR BRA LYCKAS BÄTTRE

Den psykiska ohälsan och stressen ökar bland barn och unga. Särskilt gäller det unga kvinnor som kan ha orimligt höga krav på sig själva och från sin omgivning. För att alla elever ska ges möjlighet att nå sina kunskapsmål är det viktigt att skolan har möjlighet att hjälpa och stötta dessa elever.

GOD ELEVHÄLSA GER BÄTTRE KUNSKAPSRESULTAT

Elever som mår dåligt eller lider av psykisk ohälsa behöver stöd. Elevhälsan fyller en viktig funktion. Elever som är trygga och mår bra presterar bättre i skolan. En satsning på en utbyggd elevhälsa förbättrar därför också kunskapsresultaten i skolan.

STÄRKT ELEVHÄLSA

Liberalerna var drivande bakom den nu gällande skollagen, i vilken elevhälsans roll stärktes. Alla skolhuvudmän ska ha avtal med sjukvården för att stärka elevhälsoarbetet och för att undvika att elever hamnar mellan stolarna. Elevvårdsteamen ska knyta till sig fler expertkompetenser, t ex logopeder.

KNYT IHOP SOCIALTJÄNSTEN OCH SKOLAN

Socialtjänsten ska kopplas till skolans elevvårdsteam och sekretessregler får inte bli ett hinder för samverkan och välbehövliga insatser.

Ladda hem som PDF