Se alla

Elevhälsa

Det spelar ingen roll hur bra lektionen är för en elev som mår dåligt. Elevhälsan måste förbättras. Fler elever ska få hjälp så att fler elever också kan nå kunskapsmålen.

Elever som mår dåligt eller lider av psykisk ohälsa behöver stöd. Elevhälsan fyller en viktig funktion. Elever som är trygga och mår bra presterar bättre i skolan. Det är därför vi menar att en satsning på en utbyggd elevhälsa kommer att hjälpa fler elever att prestera och lyckas i skolan.

Elever som mår bra lyckas bättre

Den psykiska ohälsan och stressen ökar bland barn och unga. Särskilt gäller det unga kvinnor som kan ha orimligt höga krav på sig själva och från sin omgivning. För att alla elever ska ges möjlighet att nå sina kunskapsmål är det viktigt att skolan har möjlighet att hjälpa och stötta dessa elever.

Elever som mår dåligt slussas alltför ofta mellan olika instanser. Det är särskilt olyckligt med tanke på att de i stället borde få hjälp så fort som möjligt. För att motverka att elever i behov av vård faller mellan stolarna vill Liberalerna att alla skolhuvudmän ska ha avtal med sjukvården i syfte att stärka elevhälsoarbetet.

På skolan är det även viktigt att elevvårdsteamen har den kompetens som behövs för att ta hand om olika elever. Liberalerna vill exempelvis att elevhälsan i högre utsträckning ska knyta till sig fler experter, till exempel logopeder.

Elevhälsans uppdrag är brett. Medan vissa elever är i behov av ett plåster, behöver andra elever en famn att känna trygghet i. Det finns elever som älskar skolan lika mycket som de hatar sitt hem. Det är för dem Liberalerna vill att socialtjänsten ska kopplas till skolans elevvårdsteam – sekretessregler får inte bli ett hinder för samverkan och välbehövliga insatser.

Ladda hem som PDF