Se alla
Förälder och barn med boots i fokus ståendes i skogsmiljö.

Socialförsäkring

Socialförsäkring som gäller alla

Alla i Sverige har rätt till en grundläggande trygghet. Socialförsäkringen ska finnas där för dig om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom, är äldre eller hemma med småbarn, och behöver ekonomiskt skydd. Vi vill att socialförsäkringarna, exempelvis arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen, ska vara obligatoriska, gälla alla och ha en tydlig koppling mellan avgifter och utbetalningar.

Liberalerna vill:

  • Du ska bara betala avgift på den del av lönen som ligger under taket.
  • Taket bör höjas i takt med vad samhällsekonomin tillåter.
  • Vi vill att arbetslöshetsförsäkringen ska vara obligatorisk.

Socialförsäkringen jämnar ut risker

En liberal socialförsäkring bygger på några enkla principer. Det finns ett samband mellan avgifter och förmåner, avgiften är proportionell mot inkomsten, ersättning betalas ut mot inkomstbortfall och försäkringen omfattar alla. En av de viktigaste sakerna med socialförsäkringarna är att de utjämnar risker mellan människor och över tid.

Stolt historia

Socialförsäkringen är ett centralt liberalt bidrag till den moderna välfärdsstaten. Det var till exempel en liberal regering, som drev igenom folkpension, bättre arbetarskydd och ökat stöd till olycks- och sjukkassor. Det var också föregångare till Liberalerna som drev igenom den första statliga föräldrapenningen, men då hette det moderskapshjälp.

Ladda hem som PDF