Se alla
Förälder och barn med boots i fokus ståendes i skogsmiljö.

Socialförsäkring

Alla har rätt till grundläggande trygghet, samhället ska ha ett starkt skyddsnät. Socialförsäkringar ska finnas för dig som är funktionsnedsatt, sjuk eller i ekonomisk utsatthet.

Alla i Sverige har rätt till en grundläggande trygghet. Socialförsäkringen ska finnas där för den som har en funktionsnedsättning eller sjukdom, är äldre eller hemma med småbarn, och behöver ekonomiskt skydd. Vi vill att socialförsäkringarna, exempelvis arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen, ska vara obligatoriska, gälla alla och ha en tydlig koppling mellan avgifter och utbetalningar.

Socialförsäkring som gäller alla

Alla i Sverige har rätt till en grundläggande trygghet. Socialförsäkringen ska finnas där för den som har en funktionsnedsättning eller sjukdom, är äldre eller hemma med småbarn, och behöver ekonomiskt skydd. Socialförsäkringen är ett centralt liberalt bidrag till den moderna välfärdsstaten.

En liberal socialförsäkring bygger på några enkla principer. Det finns ett samband mellan avgifter och förmåner, avgiften är proportionell mot inkomsten, ersättning betalas ut mot inkomstbortfall och försäkringen omfattar alla. En av de viktigaste sakerna med socialförsäkringarna är att de utjämnar risker mellan människor och över tid.

Grunden för de resurser som krävs för en generell välfärdspolitik är arbetet.  Genom ett arbete har den enskilda människan en möjlighet att försörja sig själv, påverka sitt eget liv och själv skapa möjligheter att växa.  Liberalerna har länge krävt att arbetslöshetsförsäkringen skall vara allmän och obligatorisk precis som våra övriga socialförsäkringar.

Målet för Försäkringskassan är lyhördhet mot den enskilde, samtidigt som skattebetalarnas pengar används rättssäkert och effektivt.  Vi vill att sjukskrivningsprocessen från sjukvården och Försäkringskassan består av individuellt anpassade vård- och rehabiliteringsflöden och att samarbetet mellan Försäkringskassan och sjukvården utvecklas.

Ladda hem som PDF