Se alla
Grupparbete under vuxenutbildning / Svenska för invandrare med mixad etnicitet

SFI

- Svenska för invandrare

Att kunna svenska handlar om frihet och självbestämmande och på svenska för invandrare, SFI, ska nyanlända snabbt lära sig svenska.

Den som kan svenska kan få jobb, prata med barnens lärare eller gå till läkaren på egen hand.  Språket ger egenmakt. Det gäller inte minst kvinnor som måste få stå på egna ben både i förhållande till samhället men också till sin partner. Svenska för invandrare måste bli flexiblare och mer individanpassad och det ska ställas tydliga krav.

Svenska språket – Biljetten in i samhället

För att fler ska lära sig det svenska språket så fort som möjligt behöver undervisningen inom SFI anpassas mer efter individen. En akademiker och en analfabet har helt olika förutsättningar att lära sig svenska språket. SFI ska gå att plugga på kvällar, helger och under sommaren för att passa med till exempel föräldraledighet eller jobb. Alla kommuner ska erbjuda yrkessvenska och samarbeta med det lokala näringslivet för att tillsammans se till att nyanlända kan plugga yrkessvenska på arbetsplatsen.

I dag hoppar många av eller fastnar för länge i SFI-studier. Deltagandet måste öka – men det räcker inte om det enbart leder till att fler sitter av tiden i klassrummet. Liberalerna menar därför att det behövs ett ökat fokus på resultat. Vi vill införa en kontrollstation efter 52 veckors SFI-studier. Om endast begränsade resultat uppnåtts ska man istället ut i jobb eller praktik för att lära sig språket.

SFI-frånvaro måste leda till sänkt ersättning och närvarouppföljningen måste förbättras. Ersättningen bör sänkas till 80 procent vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn på samma sätt som vid frånvaro från arbete eller aktivitetsstöd.

Kommuner måste se till att det finns svenska för föräldralediga inom ramen för Öppna förskolan. Den som får försörjningsstöd, även under föräldraledighet, ska läsa svenska annars minskar försörjningsstödet.

Ladda hem som PDF

Läs mer

16 mars 2022

Ge ukrainska flyktingar rätt till SFI

För två veckor sedan aktiverade EU massflyktdirektivet. Det innebär att Sverige ska erbjuda personer från Ukraina tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Ukrainska flyktingar…