Se alla
Grupparbete under vuxenutbildning / Svenska för invandrare med mixad etnicitet

Sfi – Svenska för invandrare

Mer och bättre sfi ger fler chansen att snabbt lära sig svenska

Att kunna svenska handlar om frihet och självbestämmande. Den som kan svenska kan få jobb, prata med barnens lärare eller gå till läkaren på egen hand. På svenska för invandrare, sfi, ska alla nyanlända snabbt få lära sig svenska.

Liberalerna vill:

  • Mer individanpassade sfi-studier utifrån varje människas grundkunskaper
  • Mer flexibel sfi – sfi även på kvällar och helger
  • Ökat deltagande men också ökat fokus på resultat i sfi-studier
  • Inför kontrollstation efter 52 veckors sfi-studier
  • Svenska på jobbet
  • Frånvaro ska leda till sänkt ersättning – bättre uppföljning av närvaro behövs
  • Föräldralediga måste få läsa svenska. Kommuner ska anordna kurser i svenska för föräldralediga
  • Att delta i svenskundervisning ska vara en motprestation för att få försörjningsstöd

SVENSKA SPRÅKET – EN VIKTIG BILJETT IN I DET SVENSKA SAMHÄLLET

Att kunna svenska handlar om frihet och självbestämmande. Språket ger egenmakt. Det gäller inte minst kvinnor som måste få stå på egna ben både i förhållande till samhället men också till sin partner. Svenska för invandrare måste bli flexiblare och mer individanpassad och det ska ställas tydliga krav.

MER INDIVIDANPASSAD OCH FLEXIBLARE SFI

Sfi-undervisningen måste individanpassas mer. En akademiker och en analfabet har självklart helt olika förutsättningar att ta till sig svenska språket. Dessutom måste det vara möjligt att plugga sfi på kvällar och helger och under sommaren för att kunna kombinera med till exempel föräldraledighet eller jobb.

ÖKAT DELTAGANDE MEN OCKSÅ RESULTAT

Idag hoppar många av eller fastnar allt för länge i sfi-studier. Deltagandet måste öka men det räcker inte att bara delta och sitta av tiden i klassrummet. Det behövs ett ökat fokus på resultat. Vi vill införa en kontrollstation efter 52 veckors sfi-studier. Om endast begränsade resultat uppnåtts ska man istället ut i jobb eller praktik. Det är betydligt bättre att jobba eller praktisera och dagligen träna svenska än att sitta i skolbänken utan resultat.

MER YRKESSVENSKA PÅ JOBBET

Alla kommuner ska erbjuda yrkessvenska och samarbeta med det lokala näringslivet för att tillsammans se till att nyanlända kan plugga enkel yrkessvenska på arbetsplatsen.

ÄVEN FÖRÄLDRALEDIGA SKA LÄRA SIG SVENSKA

Kommuner måste se till att det finns svenska för föräldralediga, till exempel inom ramen för Öppna förskolan. Den som får försörjningsstöd, även under föräldraledighet, ska läsa svenska annars minskar försörjningsstödet. Att vara tydlig med vad som förväntas av alla, framförallt när man ber om samhällets ekonomiska stöd, är en självklarhet för oss.

FRÅNVARO SKA LEDA TILL SÄNKT ERSÄTTNING

Den som är borta från sfi måste också få sänkt ersättning. För det första behövs betydligt bättre uppföljning av närvaro. Dessutom behövs förändrade regler. Till exempel måste ersättningen sänkas till 80 procent vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn på samma sätt som vid frånvaro från arbete eller aktivitetsstöd.

Ladda hem som PDF