Se alla
Bild på Sveriges lagbok "Sveriges rikes lag"

Grundlagen

Sverige är inte immunt mot angrepp mot demokratin

Grundlagarna är förutsättningen för vårt öppna samhälle. De garanterar våra individuella fri- och rättigheter. Vi vill ha en författningsdomstol som ser till att inga beslut i riksdag eller regering strider mot grundlagen.

Liberalerna vill:

  • Inför en författningsdomstol, så att beslut som strider mot grundlagarna hindras.
  • Gör domstolarna mer oberoende mot politisk påverkan.
  • Sänk spärrarna till personvalet.

Starka grundlagar skyddar demokratin

Sverige är en av världens mest stabila demokratier, men vi är inte immuna. I många länder går utvecklingen just nu bakåt. Demokratin försvagas och hårdföra regeringar tar kontroll över domstolar och medier. Så ser det inte ut i vårt land, men vi ska inte tro att det aldrig kan hända här. Därför behövs starka grundlagar som skyddar demokratin och våra fri- och rättigheter.

Inför en författningsdomstol

Vi vill införa en författningsdomstol som bevakar att riksdagen fattar beslut som stämmer med grundlagarna. I många länder är en författningsdomstol ett viktigt skydd för rättssäkerheten. Så borde det vara också i Sverige.

Gör domstolarna mer oberoende

I länder som Polen och Ungern har regeringarna ändrat lagarna för att öka den politiska kontrollen över domstolarna. Men i en rättsstat måste domstolarna stå fria från politisk styrning. För att garantera domstolarnas oberoende vill vi täppa till luckor i lagen.

Bland annat borde det finnas en grundlagsregel om antalet domare i landets två högsta juridiska instanser, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Då skulle inte en auktoritär regering kunna styra domstolarna genom att stoppa in ett stort antal regimtrogna domare.

Låt väljarna bestämma mer i personvalet

I dag finns möjlighet att personrösta genom att kryssa en kandidat på valsedeln, men för att kryssen ska ha effekt måste minst 5 procent rösta på en och samma kandidat. Den höga tröskeln gör att få kandidater blir personvalda. Dessutom är systemet orättvist genom att det blir mycket svårare att samla tillräckligt många kryss i en stor valkrets. Därför vill vi sänka gränsen i personvalet så att fler väljares personkryss får effekt.

Fri- och rättigheter är en liberal uppfinning

Den liberala ideologin växte fram på 1600- och 1700-talet som en protest mot förtryck. Rättslöshet, godtycke i domstolar och kungligt envälde gjorde att människor började kräva tydliga rättigheter åt var och en. Det var liberala idéer som sådde fröet till dagens fri- och rättigheter, och i det liberala samhället är de grunden.

Ladda hem som PDF