Se alla
Högakustenbron i rosa skymning.

Regional utveckling

Alla ska ha möjlighet att verka i hela landet och ha tillgång till grundläggande samhällsservice. Vi ska ta vara på alla individers och företags utvecklingskraft i Sverige.

Sverige är mer än ett fåtal storstäder. Alla ska ha möjlighet att bo och arbeta på landsbygden och samtidigt ha tillgång till grundläggande samhällsservice. Det handlar om saker som att kunna driva företag, utbilda sig och ha tillgång till fungerande infrastruktur. Vi ska ta vara på de unika förutsättningar för individens utvecklingskraft och företagens konkurrenskraft som finns i olika delar i Sverige.

Alla ska kunna bo och leva i hela Sverige

Sverige är mer än ett fåtal storstäder. En liberal politik för hela Sverige strävar efter att skapa förutsättningar för dem som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden eller i en mindre tätort och samtidigt ha tillgång till grundläggande samhällsservice.

Goda villkor för företagen är avgörande för regional utveckling. Vi inser att det kan behövas riktade insatser, men främst krävs generella insatser för att fler företag ska kunna växa i hela Sverige. Ett generellt förbättrat företagsklimat med sänkta skatter och mindre byråkrati gynnar alla företag.

De generella insatserna på nationell nivå måste kombineras med regionala tillväxtinsatser. Där har kommuner och regioner ett stort ansvar att förbättra företagsklimatet. Yrkeshögskolan har här en viktig uppgift att fylla då den är en utbildning kopplad till den regionala arbetsmarknaden.

Idag har nästan alla kommuner bostadsbrist. Svårigheten med finansiering, krav på nedskrivning och höga byggkostnader utgör de främsta hindren för bostadsproduktion, men även alltför detaljerade regelverk såsom strandskyddet kan utgöra hinder för byggandet.

Det är viktigt att statlig service till medborgarna, som försvunnit från stora delar av landet, återupprättas i en gemensam organisation där statliga myndigheter samarbetar. Onödiga och omotiverade gränshinder som motverkar regional utveckling av två regioner på var sin sida nationsgränsen avvecklas.

Ladda hem som PDF