Se alla
Två polisbilar i Vällingby centrum

Polisen

Bättre villkor gör att fler vill bli polis

Sedan 2014 har Sverige inte fått en enda polis till. Tvärtom har poliserna blivit färre. Många platser på polisutbildningarna står tomma. Vi vill lösa poliskrisen genom högre löner och bättre villkor. Inom sju år ska Sverige ha minst 25 000 poliser.

Liberalerna vill:

  • Sverige ska ha minst 25 000 poliser inom fem år. Det är 5 000 fler än i dag
  • Utbyggnaden av polisen måste märkas i hela Sverige, både i storstädernas utsatta områden och på landsbygden
  • Höj polislönerna kraftigt, i snitt med 4 000 kronor i månaden
  • Öronmärk pengar för kommunala trygghetsvakter som kan hjälpa polisen
  • Inför en beredskapspolis på 5 000 personer som avlastar polisen vid stora händelser
  • Rulla tillbaka byråkratisering så att minst 2 000 fler poliser kommer ut i yttre tjänst
  • Renodla polisens arbetsuppgifter
  • Högre polischefer ska vara poliser i grunden
  • Skapa ett europeiskt FBI, så att polisen kan arbeta lika internationellt som brottslingarna
  • Lagstiftningen ska ha starka garantier för rättssäkerhet

Rättsstaten är den svagastes bästa skydd

När rättsstaten inte fungerar slår det hårdast mot den som redan är utsatt. Utan polis och domstolar blir det den starke som vinner, den som kan köpa sig skydd eller den som har det farligaste vapnet. Men verklig frihet förutsätter också att du kan leva i trygghet och att du vet att du får hjälp när det verkligen behövs. Rättsstaten är en liberal uppfinning.

Sverige behöver fler poliser

Polistätheten minskar i Sverige. Kriminella gäng har blivit maktfaktorer i många utsatta bostadsområden, och på mindre orter har polisen mycket svårt att klara närvaron. Därför vill Liberalerna ha 5 000 fler poliser inom fem år. Utbyggnaden ska stärka polisens närvaro i hela Sverige, både i utsatta stadsdelar i storstäderna och på landsbygden.

Fler måste vilja bli poliser – höj lönerna

Avhoppen från polisyrket har ökat kraftigt, och samtidigt gapar många platser tomma på polishögskolorna. För att fler ska lockas till yrket och fler ska vilja stanna behövs mycket bättre villkor. Liberalerna föreslår en särskild lönesatsning som motsvarar en höjning på i snitt 4 000 kronor i månaden. Poliser ska också ges bättre möjligheter till kompetensutveckling och kvalificerad vidareutbildning.

Kommunala trygghetsvakter hjälper polisen

Det tar tid att utbilda fler poliser. Därför vill vi öronmärka statsbidrag till kommunerna så att minst 2 000 fler ordningsvakter kan anställas. Dessa kommunala trygghetsvakter ska samverka med polisen och bidra till trygghet på gator och torg. Brottsutsatta kommuner ska prioriteras.

Återinför beredskapspolisen

Vid stora händelser behövs det extra mycket folk för att hjälpa till med bevakning, transporter  och upprätthållande av ordning. Allt måste inte göras av poliser. Vi vill återinföra en särskild reserv i form av en beredskapspolis på 5 000 personer som kan kallas in vid särskilt allvarliga händelser. Beredskapspolisen hade till exempel varit en värdefull hjälp vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014 eller den akuta flyktingkrisen hösten 2015.

Minska byråkratin

Den stora polisreformen 2015 har lett till omfattande överbyråkratisering. Antalet poliser som arbetar i kontorsbefattningar har ökat kraftigt och poliserna i yttre tjänst har blivit färre. Alltför många specialenheter har slagits sönder och beslutsbefogenheterna är oklara. Vi vill att polisen får ett tydligt uppdrag att rulla tillbaka byråkratin så att mer resurser läggs på den lokala nivån och det yttre arbetet. Tillsammans med en fortsatt renodling av polisens arbetsuppgifter kan det leda till 2 000 fler poliser i yttre tjänst på gator och torg. Att all polisverksamhet i Sverige är inordnad i en gemensam myndighet är däremot en önskvärd effekt av polisreformen, och det ska bestå.

Högre polischefer ska vara poliser i grunden

I de flesta yrken är det självklart att högre chefer själva tillhör professionen. En sjukhuschef är oftast själv läkare, en regementschef är officer och en rektor är lärare. Inom polisen är det däremot vanligt att höga chefer inte är poliser i grunden. Det skapar ofta en förtroendeklyfta mellan högre ledning och andra anställda. Vi tycker att högre polischefer alltid ska ha polisiär bakgrund. Det ökar karriärmöjligheterna inom yrket och förtroendeklyftan minskar.

Stärkt internationellt samarbete

Den grova, organiserade brottsligheten är mycket allvarlig. Vi vill öka de nationella resurserna för att bekämpa denna brottslighet var den än dyker upp. Dessutom måste det europeiska samarbetet byggas ut. Vi vill att EU:s polissamarbete Europol utvecklas till en stark kraft mot gränsöverskridande grov brottslighet – ett Europas FBI.

Ladda hem som PDF