Se alla

Konsumenters rättigheter

Du ska kunna känna dig trygg när du handlar. Mer kunskap ger dig möjligheten att både välja till och välja bort. Konsumentmakt låter dig göra aktiva val som påverkar samhället. 

En liberal konsumentpolitik handlar om att stärka konsumenternas makt och möjlighet att göra aktiva val. Då behövs kunskap och en öppen debatt där marknadsaktörer granskas och oseriösa företag avslöjas. Staten ska ge konsumenterna goda möjligheter att göra val och vara medvetna om konsekvenserna av dem. Staten ska däremot inte ge pekpinnar och bestämma vilka val konsumenterna ska göra.

Stärk konsumenters makt

För att marknaden ska fungera behövs en stark konsumentlagstiftning. Utan rättigheter, tillgång till information och regler som garanterar produkternas säkerhet och innehåll försvagas konsumenternas makt. Men med det på plats ska konsumenter fritt få välja bland produkter – utan statliga pekpinnar.

Näthandeln ger stora möjligheter, men betyder också att du som konsumenter lämnar ifrån dig allt mer uppgifter om dig själv och dina köpvanor. Vi tycker att du ska få tydligare insyn i vilka uppgifter om dig själv som lagras, och hur den används. Det ska också vara lättare att få uppgifter raderade i samband med att kundrelationen upphör.

Vi vill att märkning av och innehållsdeklarationer för livsmedel ska vara tydliga. Maten ska vara säker i hela Europa. Den europeiska matproduktionen ska bygga på höga krav på djurskydd, miljö och hygien. De oberoende konsumentorganisationerna spelar en avgörande roll för att ta tillvara konsumenters intressen i samhället och på marknaden.

Konsumenter med funktionsnedsättning har ofta sämre möjligheter än andra att utöva sin konsumentmakt. Det kan handla om bristande fysisk tillgänglighet i butikslokaler, som i allvarliga fall ska räknas som diskriminering. Det handlar även om att konsumentinformation inte är åtkomlig via kanaler som alla kan använda sig av. Statens konsumentupplysning ska ha ett särskilt fokus för att underlätta för denna grupp.

Ladda hem som PDF