Se alla

Tandvård

Alla ska ha råd att laga sina tänder. Därför satsar vi både på förebyggande tandvård och på dem med allra störst behov. Finansieringen ska bli mer lik sjukvårdens.

Det är hög tid att ta fram nationella tandvårdsprogram och införa uppsökande verksamhet. Inför testverksamhet där tandvården integreras i vårdkedjan, och inför mobil tandvård. Ingen ska dö av dåliga tänder och alla ska ha råd med sitt leende. Vi vill göra tandvårdens finansiering ska stegvis bli mer lik den i övrig hälso- och sjukvården. Vi vill ge tandvården uppdrag att utbilda och höja befolkningskunskapen.

Hålen måste lagas.

Friska tänder är viktigt för både folkhälsan och självkänslan. Tandvården har alltför länge separerats från den ordinarie hälso- och sjukvården i fråga om finansieringen. Därför vill vi i Liberalerna se att tandvården som testverksamhet integreras i vårdkedjan, och att finansieringen stegvis ska bli mer lik den i övrig hälso- och sjukvård.

Ett välfungerande preventivt arbete kan spara in mycket lidande för patienten och höga kostnader för sjukvården. Därför vill vi ge tandvården i uppdrag att utbilda och höja kunskap, för alla åldersgrupper.

Vi behöver satsa mer på riskgrupper. Människor som förlorat tänder är sjukare än andra, bakteriebeläggningar på tänderna ökar risken att dö i förtid med 50 procent och människor med tandlossning dör i snitt 30 år tidigare än andra. Värst drabbade är de som lider av psykisk ohälsa, social utsatthet såsom hemlöshet och de med långvariga sjukdomar. Tandvården behöver finnas där riskgrupperna är. Därför vill vi satsa på mobil tandvård och uppsökande arbete.

Den sociala klyftan i munhälsa måste slutas. Nationella tandvårdsprogram ska tas fram för riskgrupper. Kunskapen måste också öka om munhälsa vid åldrande och vid demenssjukdomar, neurologiska sjukdomar, Parkinsons sjukdom, MS och andra tillstånd som ofta drabbar äldre. Utrikesfödda och människor med sämre socioekonomi halkar efter i munhälsa. Tidiga och uppsökande insatser behövs med intensiv tandvård, rådgivning och utbildning till vårdnadshavarna.

Ladda hem som PDF