Se alla

Äldre i arbetslivet

För oss är det självklart att du som är äldre och vill fortsätta arbeta ska få göra det. Vi ska inte slösa bort den kunskap och erfarenhet som äldre i arbetslivet har.

Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara i arbetslivet. Fördomar och diskriminering måste bekämpas, och regler och avtal som hindrar äldre att arbeta om de vill ska tas bort. Synen på årsrika måste förändras. Ålder är ett dåligt mått på människors förmågor – både på arbetsmarknaden och i samhället.

Äldre är en tillgång på arbetsmarknaden

I Sverige finns en utbredd åldersdiskriminering. Äldre som blir av med jobbet har svårt att hitta nya arbeten. Vi vill ha en förändrad syn på äldre, vi menar att ha levt länge ofta sammanfaller med erfarenhet och kompetens. Det ska inte ses som något negativt, det är snarare en merit.

Man ska ha rätt att få arbeta längre. För att uppmuntra fler att fortsätta jobba vill vi att alla över 63 ska få ett extra högt jobbskatteavdrag, och att den särskilda löneskatten i arbetsgivaravgiften för anställda över 65 år ska avskaffas. Den som arbetar och bidrar lite längre ska inte straffas med höga skatter.

Vi vill höja gränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på arbetet från 67 till 71 år. Även stöd som har åldersgräns, som exempelvis bilstödet, måste anpassas när vi jobbar längre. Pensionsåldern och rätten att stanna kvar i arbetslivet ska knytas till medellivslängdens utveckling.

Det är en myt att äldre har svårt att lära sig nytt. Därför vill vi också förbättra möjligheten att vidareutbilda sig eller lära sig ett helt nytt yrke mitt i livet. Vi tycker att åldersgränsen för studiemedel ska höjas i takt med att vi arbetar längre.

Ladda hem som PDF