Se alla
Maria Mattson, jurist, assistansanvändare och liberal politiker, när hon får assistans att ta på sin kavaj.

Personlig assistans / LSS

Den som har omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra. Det är utgångspunkten för rätten till personlig assistans, en av de största frihetsreformerna i svensk historia. Regeringens neddragningar har ryckt undan friheten från alldeles för många, och ännu fler hotas av indragen assistans. Nu måste lagen (LSS) återupprättas så att assistansanvändare och deras anhöriga får friheten tillbaka.

Vår politik

 • Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra. Det innebär olika saker för olika människor och insatserna kan därför inte standardiseras
 • Utred hur rätten till stöd enligt LSS kan avgöras utifrån behov, inte diagnos. Till exempel ska personer med grav synnedsättning kunna omfattas
 • Valfrihet och självbestämmande ska vara en självklarhet för alla insatser enligt LSS
 • Olika kommuners insatser måste bli mer jämlika så att även personer med funktionsnedsättning utan problem kan flytta från en kommun till en annan
 • Avskaffa de schablonmässiga tvåårsomprövningarna i den statliga assistansersättningen
 • Ett beslut om personlig assistans ska grundas på en samlad behovsbedömning. Avskaffa dagens uppdelning i grundläggande och andra personliga behov
 • Avskaffa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans
 • Ersättningsnivåerna i assistansersättningen måste vara tillräckligt höga. Assistansföretag ska erbjuda sina anställda kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor
 • Ansvaret för personlig assistans ska helt övertas av staten och Försäkringskassan
 • Allt fusk med assistansmedel ska bekämpas. Tillsynen behöver skärpas, och myndigheter behöver få större möjligheter att samverka för att upptäcka och stoppa oseriösa företag
 • Se över hur det offentliga kan ge rättslig rådgivning och stöd till personer som söker insatser enligt LSS

”Jag var alltid någon som man tog hand om och ordnade för.
Jag var ett objekt. Att få assistans förändrade detta.”

Maria Mattsson, jurist och assistansanvändare

”Min assistent är min motor. Jag gasar, bromsar och styr min väg genom livet. Men utan den hjälpsamma kraften från min assistent skulle jag stanna.”

Bilden högst upp föreställer Maria Mattson, jurist, assistansanvändare och liberal politiker, när hon får assistans att ta på sin kavaj. Citaten på sidan är hämtade från hennes blogg. Läs gärna mer där om du vill få inblick i vad assistans betyder för människor.

Rädda assistansen

Sedan den rödgröna regeringen gav Försäkringskassan i uppdrag att minska antalet assistanstimmar har över tusen personer förlorat sin assistans, och många fler har fått sitt stöd minskat.

Nu säger regeringen att en ändring på väg. Men det räcker inte att bara bromsa den senaste galenskapen som skulle ha drabbat ännu fler. De regler som används redan nu måste ändras, och de som har fått sin assistans indragen på grund av dem behöver få en ny chans.

Människor med omfattande funktionsnedsättningar ska ha en chans att leva, inte bara överleva. Assistansanvändare och deras anhöriga ska ha friheten tillbaka. Följ kampen för att rädda assistansen på Facebooksidan Friheten tillbaka, som drivs av Liberalerna:

Rätten till ett liv som andra

Rätten till personlig assistans infördes 1994 när Bengt Westerberg, dåvarande Folkpartiets partiledare, var socialminister. Utgångspunkten var att människor med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag. När den trädde i kraft fick tusentals människor i ett slag makt över sina egna liv.

Läs gärna mer i den rapport om personlig assistans som Bengt Westerberg har skrivit för Liberalernas räkning, eller i Liberalernas riksdagsmotion om funktionshinderpolitik.

”Med assistans kan jag äta, gå på toa
eller bara ta bort ett irriterande hårstrå ur ögat.”

Maria Mattsson, jurist och assistansanvändare

Det här med pengar

Personlig assistans är en stor post i statens och kommunernas budgetar, men den ger också mycket tillbaka. Det viktigaste är förstås sådant som inte går att mäta i pengar, som ett värdigt liv för dem med de allra största behoven.

Men LSS ger också arbetstillfällen för personliga assistenter. Den innebär att anhöriga, i praktiken oftast kvinnor, kan ha ett eget jobb istället för att vara hemma och vårda. Och för vissa assistansanvändare är den också en förutsättning för att man själv ska kunna arbeta och ha en egen inkomst. På så vis kommer mycket av satsningarna på assistans alltså tillbaka i form av skatt.