Se alla

Personlig assistans / LSS

Liberalerna grundade assistansreformen. Den som har omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra, det är frihet.

LSS tio olika insatser är en stor post i statens och kommunernas budgetar men pengarna ger mycket tillbaka. Det viktigaste går inte att mäta i pengar, som ett värdigt liv för dem med de allra största behoven.

Fler ska få personlig assistens

Fler ska kunna få personlig assistans – men stödet behöver också bli bättre till dem som har mindre omfattande funktionsnedsättningar. Därför vill Liberalerna inrätta ett vardagsstöd. Vardagsstödet ska kunna handla om praktisk hjälp i hemmet, motivationsåtgärder, ledsagning, stöd vid föräldraskap mm. Genom att slå ihop insatserna: Ledsagning, kontaktperson, hemtjänst och boendestöd till en insats blir stödet mer flexibelt för den som behöver stöd och ger mer makt till den enskilde. Givetvis skall den enskilde ha möjlighet att välja vem som utför stödet och i huvudsak när och var det ska ske.

Staten ska stå som ensam huvudman för den personliga assistansen för att trygga likställigheten över landet, säkra ekonomin och göra det enkelt för den enskilde. Detta innebär att först måste ett stort arbete göras för att säkra behovsbedömningarna och trygga rättssäkerheten. Syftet är att fler skall få personlig assistans samt att processerna skall vara transparenta och förutsägbara.

Liberalerna vill inrätta en LSS-inspektion som står på den enskildes sida precis som vi har en Skolinspektion. Det handlar om människors möjligheter att få det som de har rätt till för att leva sina liv och det handlar om ett sort svinn av våra värdefulla skattepengar. Kort sagt – Det handlar om människors rättigheter och kvalitet i insatserna, rättssäkerhet genom en allmän rättshjälp, respekt för skattepengar – ordning och reda inom LSS helt enkelt.

Ladda hem som PDF