Se alla
Strandkant, Östersjön.

Östersjön

Östersjön måste räddas

Östersjön är ett hotat hav. Det påverkar människor, djur och natur. Vårt hav är särskilt utsatt vad gäller utsläpp, övergödning och andra miljörelaterade problem. Nu krävs stora insatser för att rädda havet så att även våra barn och barnbarn ska kunna leva av och vid Östersjön.

Liberalerna vill:

  • Östersjön måste räddas vilket kräver nationella och internationella åtgärder till exempel när det gäller transporter
  • Ett rent Östersjön kräver att plast, läkemedel och utsläpp försvinner
  • Rena stränder – stränder ska städas från plast och annat skräp
  • Övergödningen måste stoppas – en läckageskatt ska införas

HOTEN MOT ÖSTERSJÖN

Östersjön är speciellt utsatt och det krävs fortfarande stora insatser, både nationellt, inom Helsingforskommissionen och i EU för att få en hållbar situation. Havet är klassat som särskilt känsligt havsområde vilket kräver skyddsåtgärder utöver det vanliga också inom sjöfarten som t.ex. farledsseparering och utökad trafikledning. De mycket omfattande oljetransporterna är ett stort hot. Östersjöns mest akuta problem är övergödningen som ger algblomning och bottendöd.

Renare hav

Östersjön liksom andra hav har förvandlats till soptippar och påverkas allvarligt av utsläpp och exploatering. Utsläppen måste minska och de värdefullaste delarna skyddas som marina reservat. Miljöövervakningen av våra hav och vattendrag är en central del av miljöarbetet. Plast och läkemedel måste förhindras att spridas i våra vatten. Vi vill att den svenska havskusten återkommande städas från skräp.

Minska övergödningen

Övergödningen i Östersjön beror på utsläpp av kväve och fosfor som skapar syrebrist och leder till algblomning och bottendöd. Att fasa ut fosfater i tvätt- och diskmedel har därför varit väldigt viktigt, liksom insatser för att skydda fiskbestånd och begränsa utsläpp av gifter. Även användningen av handelsgödsel bidrar till övergödningen. För att minska användningen av handelsgödsel vill vi införa en ny läckageskatt.

 

Ladda hem som PDF