Se alla
Strandkant, Östersjön.

Östersjön

Tillståndet för Östersjön måste förbättras. För lite har gjorts de senaste åren. Fisket kan behöva stoppas akut och näringsutsläppen från land måste åter börja minska.

Vi måste ta bättre hand om Östersjön. Fisket måste begränsas till vad bestånden tål. Näringsutsläppen måste börja minska igen. Det ska inte finnas döda bottnar. Ekosystemen ska blomstra. Havet ska må bra. Att klimatet snabbt förändras har gjort situationen för Östersjön mer akut. Det är ett underbetyg att Östersjön mår så dåligt trots Sveriges höga miljöambitioner.

Östersjön – vårt älskade men hotade innanhav

Östersjön är särskilt känslig både för människors påverkan och för klimatförändringar. Samtidigt är sjöfarten är intensiv och alldeles för mycket näring når havet. Gamla tiders synder, då utsläpp av gifter skedde orenat, är fortfarande ett bekymmer.

Arbetet för att rädda Östersjön kräver att vi arbetar nationellt, tillsammans med våra grannländer och inom EU. Det mest akuta är att stoppa övergödningen som leder till döda bottnar och algblomning. Idag 96 procent av Östersjön övergödd. De döda bottnarna upptar en yta större än Danmark. Sverige släpper ut mer näring än vi åtagit oss och våra utsläpp har slutat minska.

Situationen för flera fiskbestånd i Östersjön är oroande. Fisket måste begränsas till vad bestånden tål. Akuta fiskestopp ska användas vid behov. Samarbetet inom EU har gett resultat men Sverige bör gå före.

Östersjöns kust och skärgårdar hör till de områden i Sverige där människor helst vill vistas. Människor trivs vid vatten. Samtidigt är de grunda vattnen längs stränderna viktiga för många av havets arter. Här kan fiskyngel och fågelungar finna skydd och växa till sig. Människor ska kunna uppleva orörda stränder och ekosystemen måste fungera. Samtidigt ska människor kunna bo och verka även i kustsamhällen och på skärgårdsöar.

Ladda hem som PDF