Se alla
Jakthund promenerar med jägare ute i äng.

Jakt

Jakten är en viktig del av förvaltningen av starka viltstammar. Den ger människor en möjlighet att komma nära naturen samtidigt som de gör en viktig insats för naturvården.

Fler jägare behövs. Nyckeln är kurser som ordnas ideellt och av studieförbund. Det behövs goda möjligheter till övningsskytte. Det ska bli enklare att handla med kött. Det går att förenkla reglerna utan att tumma på livsmedelssäkerheten. Vildsvinsstammen ska minska. Staten ska stå för trikin- och cesiumtester. Den utfordring som förekommer i syfte att få vildsvinsstammen att växa måste upphöra.

Jakt – en viktig del av naturvården

Jakten är en viktig del av naturvården. Förvaltningen av viltstammarna är helt beroende av att det finns jägare över hela landet och att tillräckligt många jagar. Samtidigt ger jakten möjlighet till rekreation och naturupplevelser som många värdesätter högt. Möjligheten att jaga är en del av människors frihet.

Fler jägare behövs. Särskilt borde fler kvinnor och fler unga jaga. Ideella organisationer och studieförbund gör genom sin kursverksamhet stora insatser för att ta vara på och utveckla jaktintresset. Det behövs också goda möjligheter till övningskytte.

Reglerna för handel med viltkött är för ohanterliga. Konsumenterna efterfrågar köttet, men reglerna gör att det inte köps och säljs i den omfattning det borde. Det går att förenkla reglerna utan att tumma på livsmedelssäkerheten.

Vildsvinsstammen har växt mycket fort och djuren orsakar stora skador. Stammen behöver minska. Staten ska stå för trikin- och cesiumtestningen av köttet. Den storskaliga utfordring med syftet att få vildsvinsstammen att växa som på en del håll förekommer måste upphöra.

Ladda hem som PDF