Se alla
Jakthund promenerar med jägare ute i äng.

Jakt

Jakt - en naturlig del av naturvården

Jakt är en viktig del av förvaltningen av starka viltstammar. Den ger också människor en möjlighet att komma nära naturen och samtidigt göra en viktig insats för naturvården.

Liberalerna vill:

  • Jakt är en viktig del av naturvården
  • Vi värnar den biologiska mångfalden och livskraftiga viltstammar
  • Vi vill både värna biologisk mångfald och minska rovdjursskador
  • Vi vill ha en rovdjursförvaltning med bred förankring, särskilt bland boende i rovdjurstäta områden
  • Vi ska leva upp till vårt EU-åtagande att skydda hotade djurstammar
  • Förvaltningen av våra stora rovdjur ska, så långt möjligt, skötas i Sverige
  • Förbättrade möjligheter för handel med viltkött

ROVDJURSFÖRVALTNING MED BRED FÖRANKRING

Vi vill både värna biologisk mångfald och minska de skador rovdjuren orsakar. Sverige ska ha livskraftiga stammar av alla de fem stora rovdjuren: björn, järv, lo, varg och kungsörn. Den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta och det är viktigt med dialog och bred förankring, särskilt bland människor som lever i rovdjurstäta områden. Skyddsjakt och selektiv jakt ska vara möjlig för att förhindra oacceptabla rovdjursskador i tamdjurshållningen. Det är viktigt att följa EU:s art- och habitat-direktiv, men de kommer att behöva anpassas när viltstammarna utvecklas.

SVERIGE SKA BESTÄMMA

Vi ska leva upp till vårt åtagande som EU-medlemmar att skydda hotade djurstammar, och också behålla rovdjursförvaltningen på svensk nivå. Vi vill att artskyddets starka ställning ska vara kvar. I en framtida förändring av direktiven vill vi att Sverige ska ges större möjlighet att själva avgöra klassificeringen av hotade arter men det får inte innebära en ambitionssänkning vad gäller artskyddet.

FLER JÄGARE

Fler bör uppmuntras, även kvinnor och unga, att delta i viltvård och jakt. Organisationer och studieförbundens kursutbud spelar en stor roll för att fler ska få möjlighet att jaga. Även web-baserade verktyg kan göra jakten mer tillgänglig. Tillgång till jaktmarker och övningsskytte är viktigt.

HANDEL MED VILTKÖTT

Vi vill möjligheten till handel med viltkött, så att konsumenternas efterfrågan kan mötas. Detta gäller inte minst kött från vildsvin. Reglerna behöver förenklas samtidigt som vi upprätthåller tillräckligt bra livsmedelssäkerhet.

Ladda hem som PDF