Se alla
Ensam ledsen kvinna stirrandes ut genom fönster.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hederskulturens normer och värderingar tar ifrån flickor och pojkar deras grundläggande rättigheter. Det handlar om rätten att äga sitt liv och bestämma över sin kropp. Vi liberaler tänker aldrig ge upp kampen för varje människas frihet.

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Flickor och kvinnor men även pojkar och män, övervakas och kontrolleras i detalj av sin familj och släkt. Påtvingade äktenskap, våld förtryck, risken att dödas av sina nära är en del av de utsattas verklighet. Kultur och tradition får aldrig bli en ursäkt för förtryck.

DET HANDLAR OM FRIHET

Arbetet mot hedersförtryck handlar om frihet. Frihet att få delta i all skolundervisning, att få vara med kompisar, att bestämma över sin sexualitet och vem man vill leva med. Att helt enkelt bestämma över sitt eget liv. Därför står vi liberaler i främsta ledet i arbetet mot hedersförtryck.

Hederskulturens normer och värderingar begränsar barnen tidigt i livet. När barnet inte längre får leka med kompisar av motsatt kön, delta på klassutflykter eller följa med på simskola är det en signal om att något inte står rätt till. Därför måste kunskapen om hederskulturens normer och värderingar finnas i såväl förskolan som skolan liksom i sjukvård, socialtjänst, polis och domstolar.

Lagarna mot hedersrelaterat våld och förtryck har blivit bättre på senare år men fortfarande finns det luckor. Straffen för att föra bort ett barn utomlands för att gifta bort barnet måste skärpas. Så kallade oskuldskontroller ska alltid vara förbjudna och om vårdpersonal medverkar till den ska legitimationen dras in. Brott med hedersmotiv ska oftare leda till utvisning.

Stödet måste förbättras till den som är utsatt. Det behövs en nationell stödfunktion för försvunna barn. Organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck måste få ökat stöd, särskilt i områden där många utsätts för hederskulturens normer och värderingar. Likaså behövs tydlig information till nyanlända, så att alla får veta sina rättigheter och skyldigheter och var man kan vända sig om man är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

Ladda hem som PDF