Se alla
Ensam ledsen kvinna stirrandes ut genom fönster.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Det hedersrelaterade förtrycket drabbar tiotusentals varje år. Det handlar om rätten att äga sitt liv och bestämma över sin kropp. Vi liberaler tänker aldrig ge upp kampen för varje människas frihet.

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Tiotusentals människor, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, övervakas i detalj av sin familj och släkt. Påtvingade äktenskap, misshandel och mord är verklighet. Kultur och tradition är aldrig en ursäkt för förtryck.

Det handlar om frihet

Arbetet mot hedersförtryck handlar om frihet. Frihet att få delta i all skolundervisning, att få vara med kompisar, att bestämma över sin sexualitet och vem man vill leva med. Att helt enkelt bestämma över sitt eget liv. Därför står vi liberaler i främsta ledet arbetet mot hedersförtryck.

Det hedersrelaterade förtrycket börjar ofta tidigt. När barnet inte längre får leka med kompisar av motsatt kön, delta på klassutflykter eller följa med på simskola är det en signal om att något inte står rätt till. Därför måste kunskapen om hedersförtryck finnas i skolan liksom i sjukvård, socialtjänst, polis och domstolar.

Lagarna mot hedersrelaterat förtryck har blivit bättre på senare år, men fortfarande finns det luckor. Straffen för att föra bort ett barn utomlands för att gifta bort barnet måste höjas. Så kallade oskuldskontroller ska alltid vara förbjudna, och om vårdpersonal medverkar till dem ska legitimationen dras in. Brott med hedersmotiv ska oftare leda till utvisning.

Hjälpen måste förbättras till den som är utsatt. Det behövs en nationell stödfunktion för försvunna barn. Organisationer som arbetar med hedersfrågor måste få ökat stöd, särskilt i områden där många utsätts för hedersnormer. Likaså behövs tydlig information till nyanlända, så att alla får veta sina rättigheter och vart man kan vända sig om man är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

Ladda hem som PDF