Se alla

Skola och utbildning

Framtiden börjar i klassrummet

Skolan behöver vara en institution där varje elev får förutsättningar att lyckas. Där är vi inte i dag. Det ska inte spela någon roll var i Sverige du bor eller vilken bakgrund du har. Det börjar i förskolan och hela vägen upp till universitetet och forskarnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt liberala demokratiska samhälle – men vi behöver göra mer för att Sverige ska ha ett utbildningsystem i världsklass.

Arbetsro i klassrummet

Ordningsproblemen i den svenska skolan drabbar hårdast de barn som inte har stöd hemifrån. För barn vars föräldrar kanske inte ens kan svenska, är kunskapsskolan helt avgörande.
 • Ordning och reda i skolan

  Om skolan ska vara en plats där barn skapar sin framtid genom att tillägna sig kunskap och färdigheter, är det helt avgörande att barnen har studiero i klassrummet och trygghet i hela skolan.
 • Lärarnas villkor

  Läraryrket är Sveriges viktigaste, men tyvärr har statusen sjunkit under lång tid. Kommunerna har försämrat arbetsvillkoren.

Lärarutbildning

För att alla elever ska få möjligheten att utvecklas och nå sin fulla potential behöver vi en lärarutbildning som fokuserar på kvalitet, inte kvantitet.

Friskolor och skolval

Alla ska kunna välja skola. Liberalerna vill att fler elever ska få möjlighet att göra ett val av skola. För att lyckas med det är det viktigt med bättre information till så väl elever som föräldrar. Liberalerna vill även att kraven på friskolorna ska vara högt ställda. De som driver friskolor måste göra det långsiktigt. Det ska vara höga krav på alla skolor – oavsett huvudman.
 • Valfrihet

  Det kan finnas många skäl till att en elev föredrar en särskild skola. Det kan handla om allt ifrån att en elev vill gå på en skola med en särskild profil, eller vill byta från en skola som hen inte trivs på. Liberalerna vill att alla, oavsett tjocklek på plånboken, ska ha möjlighet att välja skola. För att underlätta skolvalet för alla bör kommunerna inrätta en gemensamt administrerad kö där alla kommunala skolor och friskolor ingår.

Yrkesskola och lärlingsutbildningar

Hantverksyrken lär man sig bättre på en arbetsplats än i skolan. Gymnasieutbildning till hantverksyrken ska därför ske som lärlingsutbildning. Ungdomar som vill lära sig ett hantverk ska kunna jobba som lärlingar och gå bredvid någon som redan kan yrket bra.

Vuxna män som studerar

Livslångt lärande

Varje människa ska ha så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina kunskaper och färdigheter under hela livet. Därför krävs inte bara en bra skola för barn och ungdomar, utan också en väl utvecklad vuxenutbildning. Fler måste få möjlighet att omskola sig eller förbättra sina grundkunskaper. På så sätt får fler nya chanser i livet.

Nyheter relaterat till utbildning och skola

20 augusti 2023

Mindre skärmtid - mer läsning

Vi liberaler älskar kunskap och bildning, eftersom kunskap öppnar dörrar och skapar möjligheter. Sverige har idag en läskris. Var femte elev i årskurs fyra…

 • 29 april 2022

  Liberalernas ordningslyft

  Allt fler elever känner sig otrygga i skolan samtidigt som färre upplever studiero på lektionerna. Dessutom undviker lärare att ingripa i bråk på grund…

 • 9 december 2021

  Ge duktiga elever rätt möjligheter

  Skolan ska ge alla elever rätt stimulans och möjligheten att utvecklas, både till de som behöver extra tid och resurser samt till dem som…

 • 19 november 2021

  Se Fredrik Malms tal om skolan på Liberalernas landsmöte

  https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fliberalernas%2Fvideos%2F1046617066134976%2F&show_text=false&width=560&t=0 Det talade ordet gäller. Samirs mamma trodde att hon skulle hjälpa honom med engelskaläxan, men i stället fick hon beskedet att han kommit…

 • 16 november 2021

  Gör om fritids till efterskola

  Liberalerna sätter skolan först och vill ombilda fritidshemmet till Efterskola. För att vända kunskapsresultaten i den svenska skolan uppåt behöver vi politik som vågar…