Se alla
Bakom kulisserna under inspelning av intervju. Kamera i fokus, intervjuobjekt ur fokus.

Medier / Public service

Mediernas oberoende roll och kritiska granskning är grunden i varje demokrati. Public service har en viktig roll i detta arbete, oberoende och kvalitet ska värnas och främjas.

Fria och oberoende medier som granskar den politiska makten är avgörande i varje demokrati. Liberal mediepolitik innebär att staten garanterar full frihet för medieföretag i konkurrens samtidigt som den stöttar public service och kvalitetsproduktioner. Public service ska erbjuda både det som är allvarsamt och undersökande, men även det mer lättsamma.

Demokratin behöver fria medier och public service

Liberalerna menar att politikens huvudsakliga roll i mediepolitik är värna dess frihet och autonomi. I grunden finns en stark frihet för medierna som måste bevaras, skyddas och sannolikt också stärkas. Medier finns på en marknad med hög grad av konkurrens, det är en ekologi som är känslig och där politiskt beslutad förändring av marknadens villkor måste ske med stor försiktighet.

Liberalerna var drivande i arbetet med att avskaffa den tidigare radio- och tv-avgiften. Att finansieringen nu utgår från en skatt som alla med inkomst får betala är bra, då public service är en central del av granskningen av makten – och den ska vi alla vara med och betala till.

Den svenska tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen ska upprätthållas mot mindre starka europeiska rättstraditioner. Vi vill inrätta en fristående fond för att stödja granskande journalistik.

Public service ska fortsatt ha ett brett uppdrag och sträva efter kvalitet och relevans. I länder där auktoritära regeringar är ofta en av de första åtgärderna att stärka greppet om medierna. Public service-medierna, med sitt uppdrag från det offentliga, är extra sårbara för detta. Deras oberoende ställning ska tryggas i grundlagen.

Ladda hem som PDF