Se alla
Bakom kulisserna under inspelning av intervju. Kamera i fokus, intervjuobjekt ur fokus.

Medier och public service

Fria medier och public service avgörande för demokratin

Mediernas oberoende roll och kritiska granskning är grunden i varje demokrati. Public service har en viktig roll i detta arbete, och vår uppgift är att värna och främja dess oberoende och kvalitet.

Liberalerna vill:

  • Vi vill ha kvar public service-mediernas oberoende ställning
  • Lokal journalistik är viktig och måste värnas

FRIA OCH OBEROENDE MEDIER

Fria och oberoende medier som granskar den politiska makten är avgörande i varje demokrati. Liberal mediepolitik innebär att staten garanterar full frihet för medieföretag i konkurrens samtidigt som den stöttar public service och kvalitetsproduktioner. Public service ska erbjuda både det som är allvarsamt och undersökande, men också det mer lättsamma. Utöver det ska bevakningen av vår omvärld utvecklas.

FINANSIERINGEN AV PUBLIC SERVICE

Liberalerna var drivande i arbetet med att avskaffa den tidigare radio- och tv-avgiften. Att finansieringen nu utgår från en skatt som alla med inkomst får betala är bra, då public service är en central del av granskningen av makten – och den ska vi alla vara med och betala till.

FÖRSVARA DET FRIA ORDET

Den svenska tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen ska upprätthållas mot europeiska rättstraditioner med mindre heltäckande konstitutionellt skydd för det fria ordet. Vi vill också inrätta en fristående fond för att stödja granskande journalistik. Presstödet ska göras om till ett stöd för lokal granskande kvalitetsjournalistik.

Ladda hem som PDF