Se alla
Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att skapa större värden ur mindre resurser. Samma strävan är grunden för varje välmående ekonomi. Vi ska leva rika liv på planetens villkor.

Cirkulär ekonomi handlar om att minska slöseriet med jordens resurser. Produkter ska vara tillverkade för att hålla. De ska kunna repareras och materialen de är tillverkade av ska gå att enkelt att återvinna. En effektivare användning av material gör det möjligt att leva rika liv inom planetens gränser. EU-samarbetet är mycket kraftfullt för att åstadkomma den förändring som krävs.

Cirkulära resursflöden gör rika liv möjliga på en liten planet

Cirkulär ekonomi handlar om att minska slöseriet med jordens resurser. Produkter ska vara tillverkade för att hålla. De ska kunna repareras och materialen de är tillverkade av ska gå att enkelt att återvinna. En effektivare användning av material gör det möjligt för oss att leva rika liv utan att föröda naturen.

Människor vill kunna minska och påverka sin egen resursförbrukning och sin klimatpåverkan. Man vill hellre laga, sälja eller skänka bort än slänga. Människor kräver i allt högre uträckning hållbara produkter. I inköpsögonblicket behövs tydlig information om produkters miljö- och klimatpåverkan, om hur de ska repareras och hur de ska återvinnas. Det ska framgå hur länge mjukvaror som behövs för att en produkt ska fungera kommer att underhållas och det ska framgå vilka reservdelar som finns att köpa och hur länge dessa kommer att tillhandahållas.

Vi kommer alltid att behöva gruvor, virke från skogen och andra resurser från naturen, inte minst krävs det för att vi ska lyckas fasa ut kol, olja och gas. Men vi måste bli mycket bättre på att använda de material vi utvunnit. EU:s arbete på det här området är mycket viktigt. Styrkan i att 27 länder har samma regler för produkter är enorm.

Ladda hem som PDF