Se alla
Fåglar flygandes i solnedgång.

Invandring

Människor som flyr krig och förföljelse ska få skydd. Asylrätten ska värnas. Det är individens skyddsskäl som avgör om man får stanna. EU behöver en gemensam asylpolitik.

Miljontals människor är på flykt runt om i världen. Människor som flyr krig och förföljelse måste få skydd. Asylrätten ska värnas och vi ska fokusera på dem som behöver vår hjälp mest. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som fått avslag ska återvända hem. Stärk EU:s gemensamma asylpolitik och skapa fler lagliga vägar in i EU.

En human och realistisk asylpolitik

Vi lever i en tid med flyktingströmmar som saknar motstycke. Omvärlden måste öka det humanitära stödet till flyktingar och till de hjälporganisationer som verkar i konfliktområdena. Sverige och EU ska hjälpa människor på flykt och vi ska fokusera på de flyktingar som behöver vår hjälp mest.

Arbetskraftinvandring är bra för Sverige. Det måste vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder och attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Sverige.

Asylrätten ska värnas. Alla har rätt att söka asyl, men alla kan inte få asyl. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna eller inte. Samtidigt måste vissa personer utan asylskäl ändå få stanna på grund av ömmande omständigheter. Handläggningstiderna för asylbesked är för långa och måste kortas.

EU ska ha en gemensam asylpolitik som innebär att alla EU-länder tar ansvar och att asyllagstiftningen är densamma. För att det ska fungera måste EU:s gemensamma system för gränsskydd och kustbevakning stärkas.

Det behövs fler lagliga vägar till Europa. Fler kvotflyktingar måste få skydd, vilket skulle gynna kvinnor och barn. Vi anser att de föräldrar som flytt ska kunna återförenas med sina barn.

Vi vill fokusera på dem som behöver skydd. De som saknar skyddsskäl måste lämna landet. Sverige måste tillsammans med EU och FN underlätta återvändandet. Det behövs ett ökat samarbete mellan polis och Migrationsverket.

Ladda hem som PDF