Se alla
Ung elever sittandes koncentrerad vid skolbänk.

Anpassad skola

(f.d. särskola)

I den anpassade skolan får elever med intellektuell funktionsnedsättning undervisning som är anpassad efter deras förutsättningar. Den anpassade skolan ska utvecklas inte avvecklas.

Kunskap är biljetten vidare i livet. Vi vill att alla barn ska ha rätt att lära och utvecklas. Den anpassade skolan ger elever med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att studera efter egna förutsättningar. Det ska alltid ske en utredning innan placering på anpassad skola. Liberalerna vill utveckla och förbättra den anpassade skolan.

Anpassad skola med kunskapsfokus

Föräldrar till ett barn med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna välja om barnet ska gå i anpassad skola eller integrerat i den ”vanliga” skolan. Stödet ska vara lika bra i båda skolformerna. Då behöver utbildningen av lärare och skolledare förbättras. Anpassade grund- och gymnasieskolor ska finnas i eller nära andra skolor och eleverna ska kunna delta i varandras aktiviteter. Bristande fysisk tillgänglighet är aldrig ett godtagbart skäl att placera en elev i en särskild skola. Även föräldrar med funktionsnedsättning begränsas i sitt fria val av skola för sina barn när skollokaler inte är anpassade.

Den anpassade skolan får inte bli en återvändsgränd för eleverna. I dag är det svårt för den som har gått i gymnasiesärskolan att studera vidare. De flesta utbildningsvägar är stängda, och det är svårt för studenterna att läsa i så högt tempo att de kan få studiemedel. Det behövs fler anpassade utbildningar och reglerna för studiestöd behöver anpassas.

Barn med funktionsnedsättning har samma rätt som andra barn att delta i skolans alla ämnen, lära sig och utvecklas. Ett ämne där det slarvas är idrott och hälsa. Det är skolans ansvar att anpassa undervisningen och lärare i idrott och hälsa ska få fortbildning för att alla elever ska kunna delta på sina villkor.

Ladda hem som PDF