Se alla
Euro-sedlar och mynt.

Euron

Sverige skulle bli rikare om vi valde att gå med i euron. Det skulle gynna alla samhällsbärare ekonomiskt om vårt land valde en stabilare valuta som stärkte företagen och hushållen. Sverige bör därför så snart som möjligt införa euron för att uppmuntra till starkare tillväxt och lägre inflation.

Stödet för euron ökar kraftigt. Den svajiga kronkursen svider i plånboken för svenskarna, inte minst med importerad inflation på mat. Euron används av över 350 miljoner européer. Tillsammans utgör de Sveriges överlägset viktigaste exportmarknad. Sverige behöver en stabilare valuta som tar Sverige bort från avbytarbänken i EU.

Trygg hamn på blåsigt hav

EU och euroländerna är Sveriges viktigaste handelspartners. Varje dag köps och säljs varor och tjänster över Sveriges gränser och ekonomin har blivit mer komplex. Tidigare har man sagt att företagen gynnas av en svag krona. Det är inte lika tydligt idag. Det syns inte minst i den gröna vågen i Norrland, där man gått från skog till batterier som byggs av delar från hela världen. Med euron som valuta skulle vi förenkla för företagen, stärka svensk konkurrenskraft och skulle göra Sverige rikare.

I tider av oroligheter drabbas kronan hårt. Pengarna söker sig till trygga hamnar när det blåser och lämnar mindre valutor som kronan vind för våg. Detta försvagar vår valuta och eldar på prishöjningarna. Behovet av en egen centralbank har också minskat i takt med att Sveriges ekonomi blir allt mer integrerad med resten av Europa och övriga världen. Globala kriser möter vi därför bäst tillsammans.

Det är åter krig i Europa och enigheten inom EU är avgörande i att stoppa Putin. En gemensam valuta stärker unionen. Ett svenskt medlemskap i euron skulle gynna både Sverige och europasamarbetet och ytterligare stärka EU:s inflytande i världen. Sammanhållningen är vårt vassaste vapen mot Putin och de som vill splittra oss.

Ladda hem som PDF