Se alla
Euro-sedlar och mynt.

Euron

Sverige och svensk handel förlorar på att stå utanför eurosamarbetet

Sverige är en liten öppen ekonomi beroende av omvärlden. Det är i eurokretsen alla viktiga ekonomisk-politiska beslut fattas. Därför är ingen annan enskild fråga så avgörande för Sveriges ställning i det europeiska samarbetet. Sverige behöver snarast införa euron för att inte hamna utanför.

Liberalerna vill:

  • Sverige ska införa euron
  • Sverige måste stå bakom de reformförslag som nu läggs fram för att stärka eurosamarbetet
  • Sverige bör omedelbart gå med i eurozonens bankunion
  • Sverige ska vara en aktiv röst i EU för mer ekonomiskt samarbete

Europeiskt samarbete är viktigt för Sverige och Europa

Samarbetet i Europa gör individen friare, Sverige rikare och vår omvärld tryggare och gör det möjligt att lösa stora problem över gränserna. EU är en seger för demokrati, frihet och öppenhet. En hörnsten av detta samarbete är ekonomisk integration genom den inre marknaden och euron. Ju mer vi samarbetar med varann, desto bättre, säkrare och fredligare blir vårt hörn av världen. Detta är varför vi Liberaler gillar EU så mycket: för att samarbete gör livet bättre för människor.

EURON STÄRKER SVERIGE

Den gemensamma europeiska valutan används av över 200 miljoner européer. För Sverige är ingen marknad är så viktig för svenska företag som den europeiska: nästan 75 procent av alla varor som Sverige exporterar hamnar här. Euron gynnar människor och företag som flyttar och handlar över gränserna. Nitton EU-länder har infört den gemensamma valutan och fler står på kö. Ingen annan enskild fråga avgör i så hög grad Sveriges ställning i det europeiska samarbetet. Ett svenskt inträde i valutasamarbetet skulle ge oss inflytande över viktiga beslut som också påverkar oss.

I väntan på euron måste vi stödja stabilitetsreformer

Sedan finanskrisen har kraftiga åtgärder vidtagits i de länder som tidigare misskött sin ekonomi samtidigt som flera stora reformer sjösatts i Eurosamarbetet så att det inte ska kunna hända igen. Europluspakten, finanspakten, bankunionen har införts och syftar till att inget land i Eurozonen ska kunna missköta sin ekonomi, och att säkerställa en större stabilitet i banksystemet. Sverige bör stödja de reformer som nu diskuteras för att stärka Eurosamarbetet – både för dagens Europa och för ett framtida svenskt euromedlemskap.

BANKUNION – FÖR KONKURRENSKRAFT OCH STABILITET

Att Sverige står utanför Eurozonens bankunion bidrog till Nordeas beslut att flytta sin centrala verksamhet till Finland. Banksamarbetets syfte är att reglera och kontrollera att stora banker bedrivs på ett seriöst sätt som garanterar långsiktig stabilitet. För att säkerställa både konkurrenskraften för svensk finansmarknad och långsiktig stabilitet behöver Sverige genast gå med i EU:s bankunion.

Ladda hem som PDF