Se alla
Euro-sedlar och mynt.

Euron

Sverige blir fattigare av att stå utanför eurosamarbetet. Dessutom går vi miste om att påverka flera viktiga beslut för svensk ekonomi. Därför borde Sverige införa euron.

Euron används av över 200 miljoner européer. Tillsammans utgör de Sveriges överlägset viktigaste exportmarknad. Ett införande av euron skulle inte bara underlätta handeln utan även möjliggöra för Sverige att påverka EU:s ekonomi genom att kunna sitta med i eurogruppen. Europa blir friare och rikare genom mer handel och starkare samarbete.

För mer samarbete i Europa

Sverige ska införa euron som valuta. Den europeiska valutan, euron, är både ett politiskt och ett ekonomiskt projekt. Genom en gemensam valuta fördjupas den integration som ytterst syftar till att omöjliggöra konflikter mellan Europas länder. Den skapar också förutsättningar för ökad rörlighet och fördjupning av den inre marknaden. Det ligger i Sveriges intresse att den monetära unionen stabiliseras genom gemensamma regelverk och fördjupat ekonomiskt samarbete. Som medlemmar i euro-samarbetet skulle vi få möjligheter att påverka den europeiska monetära politiken genom inflytande både i euro-finansministrarnas eurogrupp och i den Europeiska centralbanken.

Sverige är särskilt beroende av den europeiska marknaden. Det är avgörande för vårt välstånd att EU-samarbetet och euron fungerar väl. Den inre marknaden ska utvecklas, regelverk ska harmoniseras och reformtakten för konkurrenskraft och produktivitet vara hög. Sverige ska vara pådrivande för att skapa en gemensam digital inre marknad där digitala tjänster och e-handel lättare kan tillhandahållas över nationsgränserna. Med den gemensamma valutan euron skulle den utvecklingen underlättas.

Ladda hem som PDF