Se alla
Barn i gummistövlar lekandes i vattenpöl.

Barns rättigheter

Varje barn har rätt till en trygg barndom för att kunna bli precis den de vill vara. Olika barn har olika behov och förutsättningar, men alla har de samma fri- och rättigheter, och de vill vi värna.

Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg, och hjälp och kunskap på vägen till vuxenlivet. För en del barn och ungdomar är livet dock inte så enkelt. När föräldrarna sviktar i sin omsorg har kommunernas socialtjänst det yttersta ansvaret att se till att barn som far illa får skydd och stöd.

Frihet från det första steget

I alla frågor som rör barn ska barnets bästa alltid vara utgångspunkten. FN:s konvention om barnets rättigheter är idag svensk lag, men mer behöver göras för att se till att konventionen uppföljs i varje steg. Inget barn ska fara illa i Liberalernas Sverige, och inget barn ska giftas bort, varken i Sverige eller på en utlandsresa. Därför har vi drivit för kriminaliseringen av tvångsäktenskapsresor, och arbetar för att stötta och skydda de barn som hotas av bortgifte.

Barns rättigheter i vården måste tas vara på bättre. Barn ska få vara delaktiga i sin vård, och få inflytande i takt med ålder och mognad. En ung person måste till exempel kunna få preventivmedel eller söka hjälp hos psykiatrin utan att vara rädd för att föräldrarna ska få veta.

Idag utgår familjelagstiftningen från föräldrarnas intressen. Vi vill vända på det, och utgå från barnet i stället. Idag har till exempel föräldrar rätt till sina barn men barnet har inte någon självklar rätt till sina föräldrar vid en vårdnadstvist. Ett barn borde också kunna vägra träffa en förälder som behandlat hen illa. Därför vill vi komplettera föräldrabalken med en barnbalk.

Samhället ska alltid stå på barnets sida. Därför fortsätter vi driva kampen mot barnäktenskap, stöttar barns rättigheter i skolan där de spenderar så mycket av sin tid, och driver för alla de barn som av olika anledningar befinner sig på SiS-hem. Barn som hamnat snett ska få hjälp och stöd att hitta rätt igen.

Ladda hem som PDF