Se alla
Barn i gummistövlar lekandes i vattenpöl.

Barns rättigheter

Alla barn har rätt till en bra start i livet

Barndomen är mer än en transportsträcka till vuxenlivet. Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg. Barn är egna individer, med egna rättigheter till liv, lycka och att i takt med ålder och mognad få ta ansvar för sin egen tillvaro.

Liberalerna vill:

  • Stärk barns rättigheter genom att göra FN:s barnkonvention till svensk lag
  • Stärk barns rättigheter genom att komplettera föräldrabalken med en barnbalk
  • Barn ska inte tvingas träffa en förälder som behandlat dem illa

Gör FN:s barnkonvention till svensk lag

Sverige undertecknade FN:s barnkonvention 1990, som skyddar barns rättigheter. Myndigheterna är skyldiga att följa den, och våra lagar ska anpassas så de stämmer med den, men det finns fortfarande brister. Det handlar särskilt om barns rätt att komma till tals, till exempel i en vårdnadstvist. Vi menar att respekten för och kunskapen om barnkonventionen skulle stärkas om den blev en svensk lag.

Respektera barns rättigheter i vården

Barns rättigheter i vården måste tas vara på bättre. Barn ska få vara delaktiga i sin vård, och få inflytande i takt med ålder och mognad. Lagarna måste ändras så att vården ska utgå från barnets bästa, inte från föräldraperspektivet. En ung person måste till exempel kunna få preventivmedel eller söka hjälp hos psykiatrin utan att vara rädd för att föräldrarna ska få veta.

Komplettera föräldrabalken med en barnbalk

Idag utgår familjelagstiftningen från föräldrarnas intressen. Vi vill vända på det, och utgå från barnet i stället. Idag har till exempel föräldrar rätt till sina barn men barnet har inte någon självklar rätt till sina föräldrar vid en vårdnadstvist. Ett barn borde också kunna vägra träffa en förälder som behandlat hen illa.

Ladda hem som PDF