Se alla
Vinöppnare i vinflaska.

Alkohol

Liberal alkoholpolitik går ut på att arbeta preventivt och stödjande för att stoppa både riskbruk och missbruk. Den som är fast i missbruk är inte fri, men ska få hjälp att bli det.

För många är ett begränsat alkoholbruk en fungerande del av livet. För den som däremot fastnar i ett riskbruk eller missbruk behöver samhället bistå med hjälpinsatser för att individen ska kunna ta sig ur sitt beroende. Det handlar om undervisning i skolan, god tillgång till vårdinstanser och ett starkt rättssamhälle som motarbetar oseriösa aktörer i serveringsbranchen.

Minska alkoholens negativa effekter

Sjukvården ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande. Det ska vara lätt att få hjälp från sjukvården att minska sin alkoholkonsumtion tidigt, innan ett riskbruk hunnit bli ett missbruk.

Utvecklingen de senaste tio åren visar glädjande nog på mer än en halverad alkoholkonsumtion bland unga med en minskning med cirka 8 procent av totalkonsumtionen av alkohol. Att senarelägga sin alkoholdebut minskar risken för alkoholproblem längre fram i livet. Därför är det viktigt med förebyggande arbete riktat mot barn, ungdomar och föräldrar.

Insatserna mot langning och svartsprit ska vara tydliga, och vi tycker att restauranger och butiker som inte sköter åldersgränser ska bli av med sina tillstånd. Samtidigt behövs en genomgång av alkohollagen för att undanröja onödiga hinder för seriösa näringsidkare utan att skyddet för människors hälsa åsidosätts. Många våldsbrott sker på kvällar och nätter i anslutning till krogbesök. Pålitlig alkoholpolitik är även en trygghetsfråga och restauranger och uteställen måste vara ansvarsfulla i sin servering. Det finns allt fler lokala och småskaliga producenter i Sverige av alkoholhaltiga drycker, t. ex. öl och vin. Liberalerna tycker att det bör vara tillåtet att sälja egna produkter där de tillverkas, så kallad gårdsförsäljning. Detta på villkor att det går att hitta en modell som inte hotar Systembolagets roll.

Ladda hem som PDF