Se alla
Vinöppnare i vinflaska.

Alkohol

En restriktiv politik vad gäller beroendemedel och alkohol

Den som är fast i ett missbruk är inte fri. Liberalerna vill skydda unga från tidig kontakt med alkohol, narkotika samt annat missbruk och arbeta för att minimera påverkan på ungas hälsa, skolgång samt utveckling och möjligheter i samhället. Liberal missbrukspolitik stödjer att samhället arbetar preventivt över organisationsgränser samt stärker insatserna för de som är fast i ett missbruk

Liberalerna vill:

  • Behåll Systembolagets monopol
  • Alkoholskatten är viktig för att hålla nere alkoholskadorna
  • Missbruksproblem kan upptäckas tidigt genom förebyggande arbete
  • De med riskbruk ska få hjälp från sjukvården tidigt

ALKOHOL ÄR DYRT FÖR SAMHÄLLET

I Sverige, liksom i många länder i världen, orsakar användningen av alkohol stora och omfattande socialmedicinska folkhälsoproblem i form av beroende och missbruk. Utöver användaren drabbas också närstående. Sjukvården ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande, och ta upp riskerna med alkohol. Det ska vara lätt att få hjälp från sjukvården att minska sin alkoholkonsumtion tidigt, innan ett riskbruk hunnit bli ett missbruk.

UNGDOMAR OCH ALKOHOL

Utvecklingen de senaste tio åren visar glädjande nog på mer än en halverad alkoholkonsumtion bland unga med en minskning med cirka 8 procent av totalkonsumtionen av alkohol. Samtidigt går narkotikautvecklingen snarare i motsatt riktning, framför allt bland unga vuxna. Ju senare unga börjar dricka alkohol, desto mindre är risken för alkoholproblem längre fram i livet. Därför är det viktigt med förebyggande arbete riktat mot barn, ungdomar och föräldrar.

ANSVARSFULL FÖRSÄLJNING OCH SERVERING

Insatserna mot langning och svartsprit ska vara tydliga, och vi tycker att restauranger och butiker som inte sköter åldersgränser ska bli av med sina tillstånd. Många våldsbrott sker på kvällar och nätter i anslutning till krogbesök. Därför är det viktigt att restauranger och andra uteställen är ansvarsfulla när de serverar alkohol.

TILLÅT GÅRDSFÖRSÄLJNING

Det finns allt fler lokala och småskaliga producenter i Sverige av alkoholhaltiga drycker, t. ex. öl och vin. Liberalerna tycker att det bör vara tillåtet att sälja egna produkter där de tillverkas, så kallad gårdsförsäljning. Detta på villkor att det går att hitta en modell som inte hotar Systembolagets roll.

Ladda hem som PDF