Se alla
Vinöppnare i vinflaska.

Alkohol

Liberal alkoholpolitik går ut på att arbeta preventivt och stödjande för att stoppa missbruk och riskbruk. Samtidigt som vi inte ska göra livet onödigt svårt för vuxna människor med fungerande alkoholvanor.

För många är ett begränsat alkoholbruk en fungerande del av livet. För den som däremot fastnar i ett riskbruk eller missbruk behöver samhället bistå med hjälpinsatser för att individen ska kunna ta sig ur sitt beroende. Det handlar om undervisning i skolan, god tillgång till vårdinstanser och ett starkt rättssamhälle som motarbetar oseriösa aktörer i serveringsbranchen.

Minska alkoholens negativa effekter

Sjukvården ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande Det ska vara lätt att få hjälp från sjukvården att minska sin alkoholkonsumtion tidigt, innan ett riskbruk hunnit bli ett missbruk.

Utvecklingen går åt rätt och håll och unga konsumerar allt mindre alkohol, vi kan också se att alkoholmissbruket bland befolkningen i stort minskar. Dock ser vi den motsatta trenden i vissa specifika grupper, denna utveckling är mycket oroande och visar på att vi måste gå över från ett generellt till ett mer riktat arbete för att motverka riskbruk och missbruk. Därför är det viktigt med förebyggande arbete riktat mot barn, ungdomar och föräldrar.

Insatserna mot langning och svartsprit ska vara tydliga, och vi tycker att restauranger och butiker som inte sköter åldersgränser ska bli av med sina tillstånd. Samtidigt behövs en genomgång av alkohollagen för att undanröja onödiga hinder för seriösa näringsidkare utan att skyddet för människors hälsa åsidosätts. Många våldsbrott sker på kvällar och nätter i anslutning till krogbesök. Pålitlig alkoholpolitik är även en trygghetsfråga och restauranger och uteställen måste vara ansvarsfulla i sin servering.

 Samtidigt finns det många som klarar av att bruka alkohol utan att drabbas av en missbrukssjukdom. Av den anledningen är det rimligt att Systembolaget ska kunna ha öppet till klockan åtta alla veckans dagar, för att göra livspusslet enklare att få ihop. Dessutom borde de få sälja kylda drycker. Vi måste också minska regelkrånglet för våra seriösa krögare, vi måste göra det enklare att vara företagare, exempelvis genom att avskaffa matserveringskravet.

Liberalerna tycker att det bör vara tillåtet att sälja egna produkter där de tillverkas, så kallad gårdsförsäljning. Detta på villkor att det går att hitta en modell som inte hotar Systembolagets roll. Det borde också existera licensbutiker för öl och vin som ett komplement till Systembolaget.

Ladda hem som PDF