Se alla
Polisbild i Vällinby centurm

Gängkriminalitet

Ska gängbrotten stoppas behövs både en stålhandske och en lovikkavante. Högre straff och bättre verktyg i brottsbekämpningen, men också en helt ny socialtjänstlag med fokus på att rädda barn i riskzonen för brott.

Inget annat land i Europa har haft samma ökning av skjutningar som Sverige. Och allt färre klaras upp. För att akut bromsa våldet krävs högre straff och ökade befogenheter till avlyssning och punktmarkering av gängkriminella, men ska vi långsiktigt vända utvecklingen krävs en helt ny syn på tidiga insatser för att hindra att barn dras in i brottslighet. Socialtjänsten måste få nya befogenheter att agera i tid – innan det är för sent. Vi är beredda att göra det.

Stålhandske och lovikkavante

För att knäcka gängen behöver både stålhandske och lovikkavante – resoluta brottsbekämpning mot dagens brottslingar, och satsningar på förebyggande arbete så att våra unga stannar i skolbänken. Livsstilskriminella ska hållas inlåsta i stället för att släppas ut på våra gator. Vi vill avskaffa dagens mängdrabatt på brott, slopa den närmast automatiska frigivningen från fängelsestraff och skärpa straffen för bland annat vapenbrott, våldtäkt och utpressning.

Vi vill ge polisen de verktyg som behövs för att klara upp brott när gängmedlemmar tiger och vittnen inte vågar berätta. Det behövs ökad dna-topsning av brottsmisstänkta, och mer avlyssning och annan övervakning av den som rör sig i kriminella miljöer.

Socialtjänsten hindras av en lagstiftning som inte går i takt med tiden. Vi vill ge socialtjänsten rätt att besluta om obligatoriska åtgärder mot unga i riskzonen långt innan det gått så långt att det blir nödvändigt med omhändertagande. Vi vill också göra ungdomskriminalitet till ett obligatoriskt utbildningsmoment på socionomutbildningen och införa en specialisering för socialsekreterare med fokus på unga lagöverträdare.

Den maximala vårdtiden för sluten ungdomsvård ska förlängas, så att unga mördare som i dag inte ska kunna släppas fria efter fyra år. Fler unga i behov av omfattande sociala insatser ska placeras på särskilda ungdomshem. Ett nationellt avhopparprogram ska införas för att fler ska kunna lämna ett kriminellt liv bakom sig.

Ladda hem som PDF