Se alla

Livsmedel

Bra mat för människa och miljö

Du ska kunna känna dig trygg med maten du äter och kunna lita på att märkningar och kontroller stämmer. Matfusket ska bekämpas. Det behövs ett hållbart kretslopp där näringen går från jord till bord och sedan tillbaka till jorden.

Liberalerna vill:

  • Bra mat för människa och miljö
  • Matfusket ska bekämpas – öka kontrollerna
  • Tydlig märkning underlättar bra val när vi handlar
  • EU:s veterinärmyndighet ska vara ”matens och märkningens FBI”.
  • Höga miljö- och djurkrav är en konkurrensfördel
  • Antibiotikaanvändningen inom EU måste minska
  • Livsmedelsproduktionen ska styras av marknadsekonomi och konsumenternas efterfrågan, inte av subventioner eller statliga produktionsmål
  • Matavfallet måste minska för att få ner utsläppen
  • Maträtter och tillagning är en viktig del av vårt kulturarv

Bra mat för människa och miljö

Vad vi äter spelar stor roll för hur vi mår. Och hur vår mat och våra livsmedel produceras spelar stor roll för klimatet och miljön. Allt fler väljer mat som både är mer hälsosam och har mindre klimatpåverkan. Det behövs ett hållbart kretslopp där näringen går från jord till bord och sedan tillbaka till jorden. Bioteknik (GMO) kan bidra till bättre skördar och näringsinnehåll.

BEKÄMPA MATFUSKET

Vi måste kunna lita på innehållsdeklarationer och märkningar. Livsmedel ska gå att spåra hela vägen, även på restauranger. Vi vill att EU:s veterinärmyndighet ska utvecklas till ett ”matens och märkningens FBI” som gör täta kontroller av livsmedelssäkerhet och livsmedelsinformation.

MEDVETNA VAL GENOM TYDLIG MÄRKNING

Det ska vara enkelt att göra bra val när vi handlar mat. Marknadsdriven märkning och certifiering av varor är bra. Vi är öppna för att införa en obligatorisk klimatmärkning när det gäller vissa varor som visst kött. Vi ser gärna att allt fler restauranger använder sig av klimatmärkning.

HÖGA MILJÖ- OCH DJURKRAV OCH MINDRE ANTIBIOTIKA

Svensk mat är klimatsmart och produceras med god djuromsorg och miljöhänsyn. Det är en konkurrensfördel som måste värnas. Bra djurskydd leder till att mindre antibiotika används, vilket är viktigt. Bättre djurskydd i resten av Europa är alltså bra för både djuren, konsumenterna och folkhälsan.

KONSUMETERNAS EFTERFRÅGAN

Vissa pekar på att ekologisk odling måste främjas för hälsans, miljöns och klimatets skull. Andra menar att konventionellt jordbruk är effektivare och klimatsmartare för att producera mycket mat vilket behövs för världens befolkning. Vi ser gärna ekologisk mat men vi vill att konsumenterna ska styra efterfrågan, inte politiskt satta mål.

EN LIVSMEDELSSTRATEGI

Liberalerna har drivit på för en svensk livsmedelsstrategi. Strategin finns nu men vi är kritiska till regeringens statliga produktionsmål som slår fast hur mycket av jordbruksmarken som ska vara ekologisk. Det är planekonomi i stället för marknadsekonomi.

MINSKA MATAVFALLET

För att minska utsläppen och rädda klimatet måste vi äta upp mer av det vi producerar och köper istället för att slänga det. Det avfall som trots allt blir måste tas tillvara på bästa sätt, till exempel till biogasproduktion.

HISTORISK MAT OCH MATKULTUR

Maträtter och historiska tillagningstekniker är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Liberalernas tidigare Europaparlamentariker Marit Paulsen har föreslagit en europeisk kunskapsbank för att bevara gamla recept och historiska tillagningsmetoder.

Ladda hem som PDF