Se alla

Livsmedel

Livsmedelsmärkningar och kontroller ska vara att lita på. Vår mat ska vara säker och hållbar. Men politiker ska inte pilla i maten i onödan, du vet bäst vad du vill äta.

Sverige ska fortsätta ha en djuromsorg och miljöhänsyn i världsklass. Det gör att svenskproducerad mat går att köpa med gott samvete. Innehållsdeklarationer och märkningar ska gå att lita på, då kan vi alla utnyttja vår konsumentmakt. Jordbruket behöver bli ännu mer klimatsmart, utsläppen behöver minska. Mat som ändå blir avfall ska bli till biogas.

Bra mat för människa och miljö

Sverige är en matnation. Vårt jordbruk producerar viktiga exportprodukter, såväl mat som dryck. För konsumenternas del är det viktigt att man kan göra aktiva val. Vi måste kunna lita på innehållsdeklarationer och märkningar. Livsmedel ska gå att spåra hela vägen, även på restauranger. EU:s veterinärmyndighet ska få muskler att genomföra täta kontroller för att stävja fusk.

Svensk mat är klimatsmart och produceras med god djuromsorg och miljöhänsyn. Det är en konkurrensfördel som måste värnas. Bra djurskydd leder också till att mindre antibiotika används.  För att svensk mat ska fortsätta vara klimatsmart måste vi äta upp mer av det vi producerar istället för att slänga det. Det avfall som trots allt blir kvar måste tas tillvara på bästa sätt, till exempel till biogasproduktion.

Vissa pekar på att ekologisk odling måste främjas för hälsans och miljöns skull. Andra menar att konventionellt jordbruk är effektivare och mer klimatsmart för att producera mycket mat vilket behövs för att mätta världens befolkning.  Vi ser gärna ekologisk mat men vi vill att konsumenterna ska styra efterfrågan, politiker ska inte pilla i maten.

Liberalerna har även drivit på för en svensk livsmedelsstrategi. Strategin finns nu men vi är kritiska till produktionsmålet som slår fast hur mycket av jordbruksmarken som ska vara ekologisk. Det är planekonomi i stället för marknadsekonomi.

Ladda hem som PDF