Se alla
Sjukhusmaterial i fokus.

Sjukvård

Rätt vård i rätt tid för varje patient, det är grunden i liberal sjukvårdspolitik. Vi vill att varje individ får hjälp, tröst och stöd, och att alla som arbetar inom vården har en god arbetsmiljö. Därför har vi satsat mycket, och fortsätter satsa mer, på svensk sjukvård.

Den som inte är frisk tvingas in i ofrihet. Svensk sjukvård behöver bli bättre; för våra patienter, deras anhöriga och alla de yrkesgrupper som arbetar outtröttligt med att hjälpa andra. De förtjänar fler kollegor och bättre arbetsvillkor. Liberal sjukvårdspolitik utgår alltid ifrån den enskilda, och hen ska få god vård i rätt tid, vare sig det är en vanlig, sällsynt, eller kronisk sjukdom. Preventiva insatser ska finnas för alla åldersgrupper.

En ansvarstagande liberal sjukvård

Svensk sjukvård är i många avseenden fantastisk, men stora problem finns och måste täppas till. Liberal sjukvårdspolitik fokuserar alltid på individens förutsättningar och utgår ifrån dennes behov. Därför vill vi se en patientnära vård, med fasta kontakter inom både allmänvården och specialistsjukvården.

Fler kollegor behövs på sjukhus och vårdcentraler i hela landet. Arbetsvillkoren för de som är verksamma i vården behöver förbättras avsevärt. Tid ska finnas för patienter och för anhöriga. Fortbildning ska vara en självklar rättighet genom hela yrkeslivet. Fler ska ha tid för forskning och för utveckling av sjukvården.

Kroniska sjukdomar drabbar många i Sverige. Här behöver vi fokusera på vård, tröst och stöd så att alla människor kan leva ett drägligt liv utifrån sina förutsättningar. Kunskapen måste förbättras inom vård, skola och omsorg för att kunna tillgodose olika behov. Anhöriga behöver få mer stöd och möjlighet till avlastning behöver bli en rätt till avlastning.

Sällsynta sjukdomar behandlas alltför styvmoderligt idag. För den som är drabbad eller anhörig spelar det ingen roll om sjukdomen är vanligast i Sverige eller drabbar en på miljarden. Tillgången till vård med kunskap och till effektiva läkemedel måste förbättras avsevärt för personer med sällsynta tillstånd.

Ladda hem som PDF