Se alla
Sjukhusmaterial i fokus.

Sjukvård

Ökad valfrihet, kortare köer och bättre stöd

Varje människa ska själv ha frihet att styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid. Patienter stärks av makt och kunskap att välja, möjlighet att vara delaktiga och av ett bemötande som gör deras sjukvård personlig och som ser enskilda behov. Svenskarna kan glädjas åt en hälso- och sjukvård i internationell toppklass. Vi har fyra gånger fler läkare än på 1970-talet, och fler specialiserade sjuksköterskor än någonsin tidigare. De åstadkommer goda resultat: vårdkvaliteten och patientsäkerheten är bland de högsta i världen. Medicinska och tekniska landvinningar gör att många kan gå hem samma dag som de opererats istället för att stanna flera dagar på sjukhus.

Liberalerna vill:

  • En modern kömiljard
  • Karriärtjänster med högre lön till specialistsjuksköterskor
  • Fler enkla jobb i vården
  • Valfrihet i vården
  • Fast husläkare ska samordna vården
  • Alla skall få välja vårdcentral
  • Stoppa sjukvårdskarusellen för de mest sjuka äldre
  • Bejaka digitaliseringen inom vården

PATIENTERNA SKA VÄLJA VÅRDGIVARE, INGEN ANNAN

För oss liberaler är det självklart, det är patienterna som ska välja vård, inte regionen. Vårdvalet i primärvården har ökat tillgängligheten. Det ger ett bra bemötande och gör att patienter får vård snabbt och smidigt. Vi har jobbat för husläkare sedan 1970-talet.

VÅRD I TID

Alla förlorar på långa vårdköer. Det innebär ett lidande för patienterna samtidigt som vården blir dyrare när patienterna hinner bli sämre. För att minska de långa vårdköerna vill vi ha en modern kömiljard, d v s statliga stimulanspengar för de regioner som kortar operationsköerna. Liberalerna vill även se liknande stimulanspengar som hjälper kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning och de mest sjuka äldre.

TID I VÅRDEN

Läkare och sjuksköterskor ska få mer tid till patienterna genom mindre administration. Utbildning, ansvar och erfarenhet ska löna sig – även sjuksköterskor ska kunna göra karriär och få högre lön. Det behövs fler enkla jobb i vården, till exempel vårdbiträden, så att sjuksköterskor och läkare kan arbeta med det de är utbildade för.

ÖKAD VALFRIHET

Liberalerna vill att du som patient ska ha valfrihet inom alla områden där det går. Det ska vara möjligt att välja sjukvård i en annan region eller i ett annat EU-land. Med mer nationell samordning och styrning av vården kan vi öka både likvärdigheten och valfriheten, och samtidigt förbättra vården i de delar av landet där det bor få människor.

HUSLÄKARE – BYGG UT DEN NÄRA VÅRDEN

Vården ska flyttas närmare människorna. Alla patienter ska få möjlighet att lista sig hos en egen fast husläkare på vårdcentral, och först ska detta byggas ut för äldre med stora vårdbehov. Varje läkare ska ansvara för sina patienter och samordna den övriga vård som de kan behöva. Det förbättrar kontinuiteten för patienterna och gör vården mer effektiv. Förebilden är inte minst de norska och danska fastläkarmodellerna, där varje läkare har omkring 1 200 patienter – ungefär hälften jämfört med en svensk läkare. Hälso- och sjukvårdslagen bör förtydligas så att detta gäller även i Sverige.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR ÅRSRIKA

Även om årsrika människor är friskare idag än förr kommer en dag då ohälsan slår till. För att tillgodose behoven av hälso- och sjukvården behöver primärvården utvecklas och satsa mer på att förebygga ohälsa hos årsrika personer och ansvara för rehabilitering efter stroke, olycksfall m.m. Det kräver kompetens i geriatrik och gerontologi hos såväl de läkare som de årsrika patienterna möter som hos övrig personal. Ansvaret för äldrevården mellan kommuner och regioner måste vara tydligt.

UTNYTTJA DIGITALISERINGEN INOM SJUKVÅRDEN

Digitaliseringen inom sjukvården är nästa valfrihetsrevolution. Den är en nyckelfråga för kompetensförsörjning och en möjlighet att möta resursproblem. Ökad digitalisering kan frigöra tid för vårdpersonal. Digital och modern välfärd är nödvändig för vård i hela landet. Minska den byråkratiska bördan, mönstra ut otidsenliga IT-system och faxar samt samordna de digitala sjukvårdssystemen i hela landet.

PATIENTERNA SKA HA TILLGÅNG TILL SIN JOURNAL

Den digitala journalen ska följa patienten oavsett om man flyttar mellan regionerna eller mellan vårdgivare i privat eller offentlig regi så att vårdpersonalen alltid har tillgång till rätt information om vårdtagaren. Denna utveckling ska samtidigt paras med en förbättrad datasäkerhet, då hälsorelaterad data är klassad som känslig information och hanteringen kräver hög datasäkerhetsklass. Lättanvända e-tjänster ger ökad tillgänglighet, ökar jämlikheten och stärker patientmakten

EN DIGITAL VALFRIHETSREVOLUTION

I framtiden ska du inte bara kunna välja vilka läkare du träffar utan också hur. Vårdgivare ska vara tvungna att erbjuda lika bra digital tillgänglighet som fysisk. Patienten ska kunna välja mellan e-tjänst, telefon, video eller fysiskt besök. Självfallet ska patienterna också erbjudas digitala behandlingsformer, exempelvis internetpsykiatri. Den moderna vården måste möta framtiden och erbjuda vårdpersonal en modern it-arbetsmiljö. Och den moderna vården måste möta invånarnas berättigade krav och förväntningar på tillgänglighet och valfrihet – även digitalt.

Ladda hem som PDF