Se alla

Utrikespolitik

En stark röst för demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen

Liberal utrikespolitik ökar människors frihet genom globalisering, handel och internationellt samarbete. Därför vill vi fördjupa samarbetet med andra demokratier och vara en stark röst för mänskliga rättigheter. Sverige behöver en utrikespolitik som står upp för demokratins värderingar.

Liberalerna vill:

  • Sverige ska gå med i Nato.
  • Fortsätta reformeringen av FN. Diktaturer ska inte kunna blockera FN:s internationella insatser eller åtgärder vid humanitära och naturkatastrofer.
  • Inför ett demokratikrav i svensk krigsmaterielexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer.
  • Sverige ska nära sig eurozonen.
  • Fördjupa liberala samarbeten med EU.
  • Svenskt bistånd ska vara generöst. Vi vill att en procent av Sveriges BNI avsätts till bistånd.
  • Demokratisering ska vara det övergripande målet i svensk utrikespolitik och i det svenska biståndet.
  • Att Sverige ska vara en stark röst för jämställdhet samt HBTQ- personers rättigheter.

DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vår utrikespolitik handlar om hur vi kan agera föra att göra världen bättre. Vi vill stärka världens demokratier och öka engagemanget för de mänskliga rättigheterna. Globalisering, frihandel och internationellt samarbete skapar fantastiska möjligheter för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi accepterar aldrig att människor lever i ofrihet, förtryck, diskriminering och lidande. Därför tycker vi att demokratisering och mänskliga rättigheter ska vara det övergripande målet i svensk utrikespolitik och i det svenska biståndet.

MÅLEN MED EU ÄR FRED, FRIHET OCH FRIHANDEL

Liberalerna är Sveriges mest Europavänliga parti. De främsta målen med samarbetet inom EU är fred, frihet och frihandel. Vi uppskattar den fria rörligheten för människor, varor och tjänster som finns i EU. Vi vill att Sverige ska vara med där beslut tas som påverkar vårt land. Därför vill vi närma oss eurozonen så snart som möjligt. Vi hör hemma i gemenskapen med länder som Finland, Tyskland och Nederländerna.

ETT MER HANDLINGSKRAFTIGT FN

Sverige ska vara en aktiv medlem i FN. Men världen behöver ett mer handlingskraftigt och trovärdigt FN. Vi vill att det ska finnas ett demokratikrav för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det är inte rimligt att länder med uppgift att granska hur andra uppfyller mänskliga rättigheter själva bryter mot dem.

GENERÖST BISTÅND

Vi vill ha ett generöst bistånd på 1 procent av bruttonationalinkomsten, BNI. Demokrati och frihet är viktigast för att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Biståndet ska inte gå till auktoritära stater, utan i stället bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter.

VI SKA VÅGA SÄGA IFRÅN

Sverige ska vara en särskilt stark röst i frågor som är politiskt känsliga i andra biståndsgivarländer, till exempel jämställdhet, kvinnors rätt till sin egen kropp, sin sexualitet, och rätten till fri, säker och laglig abort, samt HBTQ- personers rättigheter.

FÖRBJUD VAPENEXPORT TILL DIKTATURER

Sverige ska inte exportera vapen till diktaturer. Vi vill ha ett demokratikrav i svensk vapenexport. Ett sådant krav skulle innebära att export vägs mot tydliga krav på demokratisk utveckling.

SKÄRP TONEN MOT PUTIN

Putins agerande mot sin civilbefolkning och grannar får inte accepteras. Liberalerna anser att Sverige har varit för flata gentemot en granne som konsekvent kränker territoriala gränser och förföljer landets HBTQ-personer och kränker yttrandefriheten. Vi anser att Sverige behöver markera mot Ryssland och för vår egen säkerhet – kraftigt stärka vårt eget försvar och ansöka om Natomedlemskap. Vi behöver utvidga EU:s sanktioner mot Ryssland och understödja Ukrainas närmande till EU.

Ladda hem som PDF