Se alla

Utrikespolitik

Liberalernas frihetskamp börjar i Sverige – men sträcker sig över hela världen. Målet med vår utrikespolitik är en friare värld för alla.

Sverige är ett litet land med stor möjlighet till påverkan. Därför driver vi en utrikespolitik som står upp mot diktaturer och andra skurkstater, stöttar internationella organ som arbetar för frihet och demokrati och genomgående kämpar för en bättre värld genom fred, frihet och frihandel, samt ett generöst svenskt bistånd.

Liberal solidaritet med hela världen

Ensam är bara ensam, tillsammans är vi starka. Därför driver vi för ett starkt samarbete med EU, FN och NATO, och Liberalernas Sverige vågar gå längst fram i kampen för alla människors mänskliga fri- och rättigheter. Sverige ska vara en särskilt stark röst i frågor som är politiskt känsliga i andra länder: jämställdhet, kvinnors rätt till sin egen kropp, sin sexualitet, och rätten till fri, säker och laglig abort, samt HBTQ- personers rättigheter.

Vi vill ha ett generöst bistånd på 1 procent av bruttonationalinkomsten, BNI. Demokrati och frihet är viktigast för att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Utvecklingsbiståndet ska inte gå till auktoritära stater, utan bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter.

Svenska vapen ska alltid vara på rätt sida. Därför har vi medverkat till att det nu finns ett demokratikrav i svensk vapenexport. Den mottagande statens demokratiska status ska vara ett centralt villkor, och Sverige ska ställa tydliga krav på mottagarlandets respekt för de mänskliga rättigheterna.

Skärp tonen mot Putin. Vi har länge varnat för Putins agerande mot civilbefolkning och sina grannländer. Sverige har varit för flata gentemot en granne som konsekvent kränker territoriala gränser och förföljer landets HBTQ-personer och kränker yttrandefriheten. Därför har vi förespråkat Svenskt NATO-medlemskap sedan 90-talet och satsar mycket på att stärka det svenska försvaret och visa solidaritet med länder som Ukraina.

Ladda hem som PDF