Se alla

Kärnkraft

Energi måste alltid finnas när, och där, människor behöver den. Bara kärnkraften är planerbar, fossilfri och kan byggas ut i stor skala. Vi behöver den.

Vi måste kunna vara säkra på att el, värme och tillgången på bränslen fungerar oavsett väder och vind. Kärnkraftens styrka är att den levererar fossilfri energi när vi behöver och där vi behöver den. Kärnkraften är planerbar och gör det tekniskt möjligt att bygga ut elsystemet så mycket att vi både klarar klimatomställningen och ger industrin möjlighet att växa.

Kärnkraften – en viktig del av det fossilfria energisystemet

De fossilfria energislagen har olika roller i energisystemet. Kärnkraften är planerbar och den bidrar starkt till stabiliteten i elsystemet. Kärnkraftverkens stora bidrag till elproduktionen och deras stabila produktion är viktiga för att elöverföringen ska fungera och för att väderberonde elproduktion ska kunna tas om hand.

Utvecklingen av kärnkraften hämmas av att det finns politiska mål om att elproduktionen ska bli helt förnybar. I Sverige får det inte finnas mer än 10 reaktorer. Reaktorer får heller inte byggas på nya platser. Det här gör att det idag inte byggs någon ny kärnkraft i Sverige trots ett stort behov. De begränsningarna ska bort. Spelreglerna för de fossilfria energislagen ska vara jämförbara. Målen behöver ändras. Energin vi använder ska vara fossilfri.

Nästa svenska reaktor kommer sannolikt att bli mindre än dagens. Små reaktorer är enklare att passa in i elsystemet och de är också mer intressanta att använda för att producera processvärme, fjärrvärme eller vätgas. Vi går mot en framtid där kärnkraften har en bredare roll i energiförsörjningen.

Våra universitet ska vara med och utveckla kärntekniken. Sverige ska ha utmärkt utbildning inom kärnkraftsområdet och vi ska ha förmåga att bygga och driva reaktorer som kan återanvända bränslet när det behovet uppstår.

Ladda hem som PDF

Läs mer

Johan Pehrson
28 juni 2022

L: Ny kärnkraft kräver ny regering

Idag gav Vattenfall ett nytt besked om att man utreder möjligheterna att bygga två små modulära kärnkraftsreaktorer i anslutning till Ringhals för att möta…

  • 22 februari 2022

    Kärnkraft bättre än rysk gas

    Putins Ryssland har agerat aggressivt mot grannländer i över ett årtionde. Sverige och EU måste agera med full kraft och vara uthålliga över tid.…