Se alla
Bärsebäcksverket i dimma

Kärnkraft

Kärnkraften behövs - för klimatet och jobbens skull

Du ska kunna lita på att elen fungerar även när solen inte skiner och vinden inte blåser. Kärnkraften är leveranssäker och klimatsmart. Vi vill värna vår klimatsmarta och stabila elproduktion som består av en mix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart.

Liberalerna vill:

  • Vi vill ha ett 100 procent fossilfritt elsystem.
  • Kärnkraften behövs för klimatets skull
  • Gärna förnybart men i kombination med stabil kärnkraft och vattenkraft
  • Mer marknad – nej till subventioner
  • Forskning och utveckling av nästa generations kärnkraft

Kärnkraften central för vår elproduktion

Kärnkraft är central för svensk elförsörjning och står för runt 35–40 procent av den totala elproduktionen. Inom ett antal år kommer runt 30 procent av den svenska kärnkraftskapaciteten att försvinna vilket riskerar att leda till mer fossil energi. Vi vill ha ett 100 procent fossilfritt elsystem som är stabilt.

Kärnkraften behövs för klimatets skull

Kärnkraften är leveranssäker och klimatsmart. Även FN:s klimatpanel lyfter fram kärnkraften för att minska världens utsläpp. När det används mer el i samhället till exempel inom transportsektorn ökar behovet av fossilfri el. Vi ser med oro på Tyskland som stänger ner sin kärnkraft men trots stora och dyra satsningar på förnybar energi är allt för beroende av kol. Om vi stänger ner kärnkraften kommer vi behöva importera mer el och bli mer beroende av fossil energi. Även våra grannländer kommer bli mer beroende av fossil elproduktion. Det tycker vi inte är så klimatsmart.

Gärna förnybar energi men i kombination med stabil vattenkraft och kärnkraft

Vi välkomnar all form av fossilfri elproduktion. Förnybar energi ska vara ett medel för att uppnå billig och miljövänlig elproduktion och inte ett mål i sig. Utbyggnaden ska drivas på av marknaden och byggas när den behövs och där den behövs. Problemet med förnybar energi, som till exempel vindkraft, är att den inte är så stabil som till exempel vattenkraft eller kärnkraft. Vi behöver ju el årets alla dagar – oavsett hur kallt det är och oavsett hur mycket det blåser. Därför vill vi värna Sveriges klimatsmarta energimix av kärnkraft, vattenkraft och förnybart.

Mer marknad – nej till subventioner

Som liberaler tror vi på mer marknad och mindre subventioner. Vi vill att tekniken och marknaden ska driva på utvecklingen. Vi är kritiska till att stora subventioner läggs på ny elproduktion. Subventionerna är dyra och snedvrider konkurrensen. Vi väljer att lyssna på alla de experter som dömer ut det så kallade elcertifikatssystemet. Det är dyrt, bidrar inte till mindre utsläpp utan slår mot vattenkraftens och kärnkraftens lönsamhet.

Forskning kring förnybar kärnkraft

Det behövs mer forskning och utveckling av olika klimatsmarta energiformer. Förnybar kärnkraft även kallad fjärde generationens kärnkraft kan återanvända avfallet från dagens reaktorer. Volymen av avfall blir betydligt mindre än dagens högaktiva kärnbränsleavfall. Reaktorer kan byggas både i små och stora enheter och kan då placeras på mer otillgängliga platser där det även saknas stamnät.

Ladda hem som PDF