Se alla
Stor vimpel utanför vallokal.

Valsystemet

Det är ett problem att många politiker förblir okända för väljarna. Vi vill stärka banden mellan väljare och valda genom mer personval, och skilda valdagar för lokalvalen.

Att vara folkvald är det finaste uppdraget i en demokrati. Men jämfört med många andra länder är politiker i Sverige ganska anonyma för väljarkåren, vilket beror på svagt personvalssystem och att riks- och lokalval hålls samma dag. Vi vill utveckla demokratin genom mer personval. Lokalpolitiken ska lyftas fram i ljuset genom skilda valdagar för kommuner och regioner.

Låt väljarna bestämma mer

Det svenska valsystemet fungerar bra, men kan bli ännu bättre. I dag finns möjlighet att personrösta, men för att kryssen ska ha effekt måste minst 5 procent rösta på en och samma kandidat. Det gör att få kandidater blir personvalda. Vi vill sänka gränsen i personvalet så att fler väljares personkryss får effekt.

Självklart måste människor med nedsatt syn ha samma möjlighet att personrösta som alla andra. Det finns smart teknisk utrustning som gör att detta kan ske utan att valhemligheten urholkas. Liberalerna vill ändra lagen så att sådan utrustning finns tillgänglig i vallokalerna.

I de flesta länder hålls lokalvalen på särskilda datum, men inte i Sverige. Vi vill ändra på det. Om valen till kommuner och landsting/regioner hålls på egna datum kommer viktiga lokala och regionala frågor att få större uppmärksamhet i valrörelsen. Väljarna får bättre möjlighet att granska sina lokala politiker.

Liberalerna vill skilja valen till kommuner och regioner från riksdagsvalet. Då skulle det t.ex. vara riksdagsval 2026, kommun- och regionval 2028, riksdagsval 2030, kommun- och regionval 2032 och så vidare.

Ladda hem som PDF