Se alla
Stor vimpel utanför vallokal.

Valsystemet

Öka personvalet och låt lokalpolitiken synas mer

Liberalerna tycker att du lättare ska kunna välja vem som företräder dig. Därför vill vi sänka spärrarna för personvalet. För att den lokala politiken ska få bättre synlighet vill vi att valen till kommuner och landsting/regioner hålls på egna datum.

Liberalerna vill:

  • Vi vill förstärka personvalet ännu mer.
  • Vi vill införa skilda valdagar till kommuner och landsting.

Väljarna ska ha bättre möjlighet att påverka

Det svenska valsystemet fungerar bra, men kan bli ännu bättre. Vi vill öka väljarnas makt att bestämma vilka kandidater som blir invalda, och vi vill också att lokala politiska frågor uppmärksammas bättre.

Låt väljarna bestämma mer i personvalet

I dag finns möjlighet att personrösta genom att kryssa en kandidat på valsedeln, men för att kryssen ska ha effekt måste minst 5 procent rösta på en och samma kandidat. Den höga tröskeln gör att få kandidater blir personvalda. Dessutom är systemet orättvist genom att det blir mycket svårare att samla tillräckligt många kryss i en stor valkrets. Därför vill vi sänka gränsen i personvalet så att fler väljares personkryss får effekt.

Inför skilda valdagar till kommuner och landsting

I de flesta länder hålls lokalvalen på särskilda datum, men inte i Sverige. Vi vill ändra på det. Om valen till kommuner och landsting/regioner hålls på egna datum kommer viktiga lokala och regionala frågor att få större uppmärksamhet i valrörelsen. Väljarna får bättre möjlighet att granska sina lokala politiker.

Liberalerna vill ha skilja valen till kommuner och landsting från riksdagsvalet. Då skulle det t.ex. vara riksdagsval 2022, kommun- och landstingsval 2024, riksdagsval 2026, kommun- och landstingsval 2028 och så vidare.

Ladda hem som PDF